Nynazistene bygger norsk "Islamkritikk"

Når disse populistiske grupperingene trekker inspirasjon, og bygger sin ideologi på nynazistisk materiale. Er der vel liten grunn å kalle dem noe annet enn hva de er? Det er i de samme gruppene vi har sett grov folkemordsretorikk rettet mot romfolk o

Antiislamistene forsøker å gjøre et stort nummer av at de motsetter seg Islam på grunn av ideologiens totalitære trekk. De samme grupperingene setter likhetstegn mellom nazisme og Islam, og setter seg selv gjerne i en posisjon hvor de ønsker å forsvare Israel og det jødiske folk. Samtidig vet vi at nettopp nynazistene fungjerer som premissleverandører for disse grupperingene. Tidligere har vi sett hvor mange av de verste brittiske nynazistene har vært innom organisasjoner som EDL, noe som har avskrevets av organisasjonen som "infiltrasjon". I Norge har vi tilsyneslatende knapt hatt noen nynazistiske organisasjoner de siste 15 årene. Men Sverige har hatt et relativt stort miljø.

Det vi ser er hvordan norske "Islamkritikere" nokså ukritisk linker til nettsteder som realisten.se, fyret.nu, swedenconfidential, nordisk.nu, nationell.nu, folkets info og lignende sider. Alle disse sidene har klare nazistiske trekk. Realisten.se hyller Hitler i et av sine nummer, og gis ut av det nazistiske Svenskarnas Parti. Fyret.nu er en norsk internettavis hvor de legger ut "artikler" om forbrytelser begått av innvandrere i Norge. Denne avisen gis ut av nynazister i miljøet rundt Torgrim Bredesen (tidligere Vigrid) og er klart inspirert av Mikael Skillts (tidligere Svenske Motståndsrörelsen) Stoppa pedofilerna.

Alle disse nettsidene har det linkets hyppig til på SIANs, NFPs og NDLs facebookgrupper. Det er klart at disse sidene har bidratt til å forme disse grupperingenes ideologiske fundament. Men de har også blitt lagt ut fordi de deler såpass mange likhetstrekk. Og det har også blitt tydelig at fler og fler av folkene fra disse "Islamkritiske" grupperingene alt oftere står frem som rasister.

Når disse populistiske grupperingene trekker inspirasjon, og bygger sin ideologi på nynazistisk materiale. Er der vel liten grunn å kalle dem noe annet enn hva de er? Det er i de samme gruppene vi har sett grov folkemordsretorikk rettet mot romfolk og lignende de siste ukene. Finnes det egentlig da noen annen grunn enn å kalle en spade for en spade.

Still deg gjerne dette spørsmålet: Ville ikke en organisasjone som hevder at man kan trekke likhetstegn mellom nazismen og Islam også hatt en "kritisk" innstilling til nazister? Når vi stadig ser beviser på det motsatte. At medlemmer fra SIAN, NDL, NFP og deres likesinnede handler det omvendte av hva som er forventet, hva er det et uttrykk for da? Hvor dypt stikker egentlig denne "sympatien" til det jødiske folk hos disse grupperingene? Liker de Israel bare fordi at i deres hoder er Israel en front mot muslimer?

Å tro at nazisme er en fullstendig ideologi er feilaktig. Det er et uttrykk for 20-tallspopulisme, hvor jødene ble gitt skylda for all verdens elende. Det er egentlig ikke noen radikale forskjeller mellom dagens "Islamkritikere" og nazistene i fra et ideologisk perspektiv. Øvrige politiske "standpunkter" er i begge tilfeller fullstendig tilfeldig, og ikke minst underordnet. Det overordnete aspektet i begge "ideologiene" er ikke annet enn hat. Og de to trekker helt tydelig på hverandre.