Ny våpenhandelsavtale i morgen?

I morgen avsluttes påskekrimmen i FN: Da skal FN stemme over en ny internasjonal våpenhandelsavtale etter at Syria, Nord-Korea og Iran blokkerte torsdag.

Hvert minutt blir et menneske drept av våpen.Ukontrollert våpenflyt skaper frykt og lidelser rundt om i verden. Våpenhandelen står for hele 40 prosent av korrupsjonen i verdenshandelen.Men mens handelen med bananer, MP3-spillere og de fleste andre varer er strengt regulert internasjonalt, er fortsatt handelen med konvensjonelle våpen uregulert.

Forrige uke skulle omsider verden satt en stopper for den ukontrollerte våpenhandelen. Etter flere års forhandlinger i FN skulle teksten til den nye internasjonale våpenhandelsavtalen – Arms Trade Treaty (ATT) – vedtas.

Våpenhandelsavtalen som FN skal stemme over i morgen har sine mangler, men vil kunne bidra til å hindre skruppelløse regimer, militser og kriminelle i å få tak i kuler, maskingevær og andre konvensjonelle våpen.

Overveldende flertall
Det var den internasjonale Control Arms-koalisjonen – med Amnesty International, den britiske hjelpeorganisasjonen Oxfam og håndvåpenalliansen IANSA i spissen – som sammen med Nobelprisvinnere tok initiativet til forhandlingene. Ideen var revolusjonerende, men ikke helt ny: Forsøk på å regulere våpenhandelen etter første verdenskrigs massive ødeleggelser mislyktes som følge av stormaktenes koloniambisjoner. Medlemmene i FNs Sikkerhetsråd er de største våpenprodusentene. Men etter krigene på 1990-tallet som ble forverret og forlenget av ukontrollert våpenflyt var flere land mer mottakelige, og for ti år siden lanserte Control Arms kampanjen for Arms Trade Treaty etter mange års arbeid. Det førte til at et overveldende flertall av verdens land i 2009 stemte for å starte forhandlinger om Arms Trade Treaty. Kun Zimbabwe stemte imot, etter at USAs president Obama tiltrådte og reverserte sin forgjengers politikk.

Sinkene bestemmer mest
USA krevde imidlertid at FN-forhandlingene skulle være basert på konsensus. Norge og andre land samt vi fra sivilsamfunnet protesterte hardnakket på dette. Vi i Control Arms fryktet at de minst ambisiøse ville få bestemme mest. Vi mente det er svært uheldig at et knippe land skal kunne sabotere en avtale flertallet sier de ønsker og verden sårt trenger.

Det fikk vi dessverre rett i: Nord-Korea, Syria og Iran – undertrykkende regimer som har våpenembargoer imot seg – gikk altså imot avtalen. Russland, en av verdens største våpeneksportører, understreket deretter at alle land måtte være enige for at avtalen skulle kunne vedtas. Dermed ble det ingen avtale.

FN-avstemning i morgen
De tre landene vant slaget forrige uke, men kampen mot uansvarlig våpenhandel fortsetter. Sammen med enkelte stater, deriblant Norge, hadde jurister fra Control Arms-koalisjonen foreslått at man skulle kunne stemme over en avtaletekst i FNs Generalforsamling dersom ikke landene ble enige. Dette ble så vedtatt i fjor høst gjennom en ny FN-resolusjon, etter at forhandlingene brøt sammen i juli da USA ba om mer tid. I morgen blir det altså avstemning i FN om avtalen, der 2/3 flertall trengs.

Flertallet av verdens land – 108 stater - uttalte nå i mars i et felles FN-innlegg at de vil ha en sterk våpenhandelsavtale. Disse landene ville unngå en svak avtale som kun vil legitimere den eksisterende våpenhandelen.

Spørsmålet er hvorvidt man klarer å sikre flertall for en avtale som en sterk nok til å kunne gjøre en forskjell på bakken, en avtale som de største våpeneksportørene tar hensyn til. Klarer man ikke det har man forspilt en historisk sjanse til å få våpenhandelen under kontroll og skape en tryggere verden.

Borghild Tønnessen-Krokaner seniorrådgiver i Forum for utvikling og miljø (et nettverk av 54 norske organisasjoner) og styremedlem i den internasjonale Control Arms-koalisjonen som tok initiativ til FN-forhandlingene om ATT. Hun har fulgt forhandlingene om Arms Trade Treaty tett siden starten og også sittet i den offisielle norske ATT-delegasjonen.