Ny debatt om sykelønn

Vi ønsker debatten velkommen, men vi tviler på at det vil dukke opp argumenter som vi ikke har hørt mange ganger før.

Folketrygden fra 1967 og sykelønnsordningen som ble innført i 1978, tilhører selve bærebjelken i den norske velferdsmodellen. Selv om det er den borgerlige Borten-regjeringen som har fått æren for å ha innført folketrygden, er det først og fremst Ap i samarbeid med fagbevegelsen som har vært den viktigste pådriver for tanken om en statlig folketrygd og lønn for alle arbeidstakere under sykdom.

Det er den historiske bakgrunnen for at venstresiden automatisk har slått ring om ordningene, mens høyresiden ofte har ønsket å forandre for å spare penger for staten. Stoltenberg-regjeringen forsøkte seg riktig nok i sin tid på å forandre sykelønnsordningen ved å lempe en større del av utgiftene over på arbeidsgiverne. Stoltenberg og Ap fikk da en kraftig smekk fra LO. Sykelønnsordningen er en del av IA-avtalen. Man tuller ikke med inngåtte avtaler.

IA-avtalen går ut i 2018. NHO og Høyres Heidi Nordby Lunde mener at det da er naturlig å se på eventuelle endringer i sykelønnsordningen for å få de offentlige utgifter ned og yrkesdeltakelsen opp. Vi ønsker debatten velkommen, men vi tviler på at det vil dukke opp argumenter som vi ikke har hørt mange ganger før.

Det er et faktum at Norge – «verdens rikeste land» – har betydelig høyere sykefravær enn andre land. Det høye sykefraværet er et paradoks siden nordmenn har bedre helse og lever lenger enn folk i mange andre land. Det kan selvfølgelig ha sammenheng med en meget god sykelønnsordning som garanterer full lønn fra første sykedag. Men det går an å hevde at det er bra for den enkelte og for arbeidskollegaene, at nordmenn har råd til å holde seg borte fra jobben når de er syke.

Det er naivt å tro at ikke noen misbruker ordningen til å ta seg noen ekstra betalte fridager. Problemet må kunne løses på den enkelte bedrift uten å gå den tunge lovveien med å forandre sykelønnsordningen. Arbeidsgiverne har plikt til å ta en samtale med medarbeidere som de mistenker for å være borte uten gyldig grunn.