Nu går alt så må meget bedre, eller?

Det er nesten så man er fristet til å starte innlegget med: At dere tør?

Det er ikke bare lokalpolitikken jeg sikter til, rikspolitikken er også befolket med såkalte «daredevils» i bøtter og spann. Ikke alt disse politikerne foretar seg virker like reflektert. Det virker som om det enkelte partis rekrutteringsarena er en blanding av «rednecks, charterfeber og utagerende russefester», kanskje mest det siste.

For oss som holder til i folkedypet blir det mest synlige fra den siste tidens politiske arena at et riksdekkende verdikonservativt parti for kristenfolket har begått et politisk mageplask de ansvarlige umulig kan fatte konsekvensen av, det minner mer om «dødsing» enn svalestup.  Jeg sikter da til den såkalte regjeringsplattformen hvor KrF og Venstre frivillig har påtatt seg oppgaven med å spille annen og tredjefiolin i dette kakafoniske orkesteret uten å ha oppdaget at de faktisk aldri kommer til få instrumenter til å spille på. Bare så det er sagt. At Venstre i stor grad har hengitt seg til politisk akrobatikk uten å ha fysiske forutsetninger er jo en kjent sak både i provinsen og på løvebakken. Nærmere et ikke uttalt politisk dødsønske blir det vanskelig å komme.

At deler av partiet for kristenfolket nå byr seg frem som nyttig lakeier for Frp burde den resterende delen av KrF få hugget i stein. Slike begredelige fadeser har ellers en tendens til å forsvinne inn i glemselen uten å etterlate synlige spor.  Steintavler er ikke så lette å rote bort og varer inn i evigheten er vi blitt fortalt. Hvor i himmelens navn har det kristne samholdet og solidariteten innad i partiet tatt veien, det er vel lov å spørre? Var ikke Jesus den første sosialist? Alt er tydeligvis til salgs for noen lettkjøpte øyeblikk på maktens tinde. Det er åpenbart at Høyre og Frp benyttet anledningen når KrF hadde avviklet vaktholdet ved tankens port. Hvis det i det hele tatt var snakk om noen port det var verdt å holde vakt ved?

Det begynner å bli noen år siden vi hadde faget Kristendomskunnskap som pensum på skolen. Skal ikke påstå at det var favorittfaget, men noe festet seg tydeligvis. Blant annet historien fra landet innerst i Middelhavet hvor transaksjonen med de 30 sølvpengene fant sted. Det var så vidt jeg husker en kar med det ikke så populære navnet Judas som sto for denne transaksjonen. Resultatet av å benytte tro, moral og etikk som politisk byttemiddel er historien full av, det har gått dårlig hver gang. Flere store kriger har som kjent dette som utgangspunkt. Når lysten til å spise kirsebær med de «store» blir større enn vett og forstand blir ofte resultatet deretter. Dansen rundt «gullkalven» har blitt en del av den politiske «tidsånden» i kongeriket Norge. Måtehold og realisme i forhold til fellesskapet ser ut til å forsvinne inn i en stadig mer forurenset og rød «solnedgang».

At flere av våre folkevalgte som er tatt med «buksene på knærne» over natten har friskmeldt seg selv politisk fremstår som underlig og lite troverdig. Kjære politikere: For oss vanlige mennesker er ikke verden skrudd slik sammen at dømmekraften og dertil hørende tillit kan skrues av og på etter eget forgodtbefinnende. Enten har du disse egenskapene, eller så har du dem ikke. Hvis ikke, burde flere av dere faktisk finne på noe annet å gjøre.

Det står respekt av tidligere nestformann i FpU Maria M. Knutsen sitt forsøk på et oppgjør med Siv Jensen om vår hjemlige stortingsrepresentant Ulf Leirsteins manglende dømmekraft og egen «friskmelding». Det politiske miljøet trenger slike oppkjeftige ungdommer. Det burde vel ikke være nødvendig å melde seg ut av partiet for å få sagt det man ønsker? Eller er ikke FpU et trygt sted å være for ungdommen?. Det må jo være et fint parti å være i da mulighetene for en justisminister post snart er åpen for «alle». Norgesmester i justisministering er sikkert en fin meritt å ha på sin CV, spesielt når alle kommer fra samme rugekassa. Sånt blir det bredde av må vite. Var det noen som snakket om å pleie demokratiske dyder? Ikke det nei!

Her ute i provinsen er det ny energi i den politiske «andedammen» i anledning kommunevalget. Alle frir til alle i et forsøk på å berede grunnen for nye mer eller mindre velfunderte påfunn. Et av de mindre vellykkede utspillene er varaordfører i Rygge Finn Erik Blakstads forslag om byferge i Moss. Skulle driftsmidler til denne hentes fra det samme budsjettet som mat, renhold og pleie i eldreomsorgen? Russefesten er over også i politisk sammenheng. Miljøpartiet Venstre er ikke noe unntak i så måte. Det blir nærmest for symbolpolitikk å regne når man velger elsykkel som fremkomstmiddel når Bane Nor søker om å dumpe søppelet sitt i en lokal ørretbekk.

Som tilsvar til Venstres siste utspill om å la innbyggere få låne mikrofonen i forkant av kommunestyremøter kan følgende sies. Det nesten så man undres over at varaordføreren fortsatt ikke vet hvem som er ansatt hos hvem? Du blant mange andre ombudskvinner og menn sitter der du sitter i det politiske systemet på velgernes nåde. Noen av disse spørsmålene det kunne være aktuelt å stille kan vi ta allerede før valgflesket deles ut, disse blir som følger.

Hvor greit er det egentlig?

1. Er det greit at medlemmer av vår nasjonalforsamling ikke er underlagt prinsippet om plettfri vandel?

2. Er det greit at noen av våre folkevalgte kvinner/menn beriker seg på fellesskapets midler?

3. Er det greit å bruke 70 millioner på kommunesammenslåing når disse pengene kunne vært brukt til renhold og forpleining på alders og sykehjem?

4. Er det godt politisk håndverk å prioritere på denne måten?

5. Er det greit at en del av våre folkevalgte etter kort tid renvasker seg selv og egen dømmekraft når de beviselig er tatt med «buksene på knærne»?

6. Er det greit at de samme politikere er tilbake i sine posisjoner etter kort tid?

7. Er det greit at folkevalgte bruker systemet til egen næringsutvikling?

8. Er det greit at vår nasjonalforsamling ikke kan sende hjem representanter som har «tråkket i salaten»

9. Er det greit å rasere «halve Moss» under dekke av nødvendig utvikling?

10. Er det greit at vi vanlige borgere opplever stigende antipatier og politiker forakt?

11. Er det greit at en offentlig aktør som Bane NOR i fullt alvor søker om tillatelse om å dumpe søppel fra tunneldriving i et naturreservat?

Hvis du svarer ja på et eller flere av disse spørsmålene kan du som tidligere sove i trygg forvissning om at «dine» politikere gjør alt riktig til enhver tid. Det er lov å drømme.

Hvis du derimot svarer nei til et eller flere av disse spørsmålene kan du ved neste kommunevalg bidra til å stoppe denne galskapen. Finn deg et parti (hvis et slikt finnes) som oppfyller dine krav til redelighet og vettuge prioriteringer.

Med hilsen en velger med avtagende lokalpatriotisme og tålmodighet.