Norske politikere må stanse demoniseringen av Russland!

sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo

- NORSKE POLITIKERE MÅ STANSE DEMONISERINGEN AV RUSSLAND!

sier Roy Pedersen, leder av LO i Oslo. Oppropet er undertegnet av blant andre ham selv; Jon Peder Denstad, leder LO Trondheim; Rolf Bersås, leder LO Stavanger; Jan Olav Andersen, leder i EL & IT-forbundet; Rolf Jørgensen, leder i Lokomotivmannsforbundet; Stein Gulbrandsen, Arbeidsutvalget i Fagforbundet; Nils Bull, nestleder Statsbanenes Verkstedsarbeiderforening Oslo; Erling Borgen, filmskaper og forfatter; Fredrik Heffermehl, jurist og forfatter; Fredrik Heldal, leder Norges Fredslag; Trine Eklund, Bestemødre for Fred; Margrethe Tingstad, Internasjonal Kvinneliga for Fred og Frihet; Trond Rasmussen, Fred og forsoning (IFOR) Norge; Mons Lie, tidligere leder Leger mot Atomvåpen; Torill Nustad, Kvinnefronten i Norge; Vigdis Hjorth, forfatter; Thorvald Steen, forfatter; Gert Nygårdshaug, forfatter; Mai-Bente Bonnevie, billedkunstner; Aslak Syse, professor Universitetet i Oslo; Gunnar Nerdrum, høyesterettsadvokat; Birgit Brock-Utne, professor Universitetet i Oslo; Ola Bog, poet; Heming Olaussen; Marielle Leraand; Stein Ørnhøi; Arnljot Ask; Ingrid Fiskaa.
http://www.dagsavisen.no/i…/norge-demoniserer-putin-1.374942

Ja, sik var ståa medio juli 2015. Åssen går det? Har du signert krigsfareoppropet?

http://www.opprop.net/krigsfareopprop

Ola Bog sitt bilde.


.