Norske politikere ignorerer klimakunnskap

Farene som klimaendringene representerer erkjennes, men likevel argumenterer mange politikere som om det er mulig å unngå alvorlige klimaendringer med tiltak som åpenbart ikke er tilstrekkelige.

Ifølge ledende klimaforskere, blant andre Glen Peters ved Cicero, er det nå urealistisk å hindre en global oppvarming på mer enn 2 grader over førindustrielt nivå. Konsekvensene av dagens globale oppvarming på rundt 1 grad er alt nå hyppigere og sterkere orkaner, hetebølger og mer tørke i noen områder og ekstremnedbør med større flommer og ras i andre. Smelting av is på Grønland og Antarktis gir økende havstigning. I tillegg kommer negative konsekvenser for jordbruk og matproduksjon, tap av plante- og dyrearter. Ved to graders oppvarming er risikoen stor for at farlige vippepunkter for irreversible endringer passeres.

I denne situasjonen sier olje- og energiminister Terje Søviknes at det ikke er mulig å erstatte inntektsstrømmene fra olje og gass på flere generasjoner. Dette kan ikke forstås på annen måte enn at han prioriterer oljeproduksjon foran en forsvarlig klimautvikling. Ved konferansen Arctic Frontiers i Tromsø nylig ville heller ikke statsminister Erna Solberg innrømme at det er klimamessig nødvendig å la oljen i Arktis ligge. Hun ble sterkt imøtegått av leder av Earth Institute ved Columbia University, professor Jeffrey Sachs. Han pekte på to grunner for at oljeinvesteringer i Arktis er svært galt: «Du vil sløse bort pengene og du vil ødelegge verden».

Sjefkommentator i Financial Times Martin Wolf skriver at politikeres bagatellisering av klimaendringene kan sees på som en form for klimanekting. De opplagte farene som klimaendringene representerer erkjennes, men det argumenteres likevel som om alvorlige klimaendringer kan løses med tiltak som åpenbart ikke er tilstrekkelige. Det er nå på høy tid at politikere slutter med slik å ignorere fakta om klimaendringene og konsekvensene av disse. Dette vil være et viktig tema på konferansen «Broen til framtiden» som går av stabelen i Oslo 17. februar.