Norske myndigheter må fordømme utenomrettslige henrettelser på Filippinene

Den filippinske presidenten, Rodrigo Duterte, er ansvarlig for alvorlige brudd på menneskerettighetene der han ved utenomrettslige henrettelser har drept mer enn 700 mennesker i sin krig mot narkotika. Norske myndigheter må fordømme dette nå som representanter for hans regjering er i Oslo.

Foto: Noel Celis/AFP/Getty Images

Denne helgen ankom representanter for den filippinske regjeringen Oslo. De er her for å delta i fredsforhandlinger med paraplyorganisasjonen for ulike filippinske venstre-revolusjonære organisasjoner, «Den nasjonale demokratiske fronten» (NDFP) som ble grunnlagt av «det filippinske kommunistpartiet-folkets nye hær» (CPP-NPA)[1] og som er en av de mest aktive militante organisasjonene i landet. Organisasjonen tok på seg ansvaret for en tredjedel av dødsfallene, ca. 100[2], fra ulike terrorangrep i 2013. Myndighetene har definert dem som landets største trussel. Fredsforhandlingene skal finne sted mandag 22.8.2016. Norge har hatt en aktiv rolle som tilrettelegger for forhandlingene siden 2001. Dette er bra, men la oss se litt på de filippinske myndighetene vi har på besøk i Oslo.

President Rodrigo Duterte gikk til valg på å bekjempe narkotikaproblemet i landet. Uten tvil lider samfunnet under store narkotikaproblemer og problemer med organisert kriminalitet. Men metodene Duterte har valgt å benytte har fått FN og narkotikakontrollstyret samt sivilsamfunnet til å reagere med vantro. Siden han kom til makten 9. mai 2016 har mer enn 700 personer som enten omsetter, mistenkes for å omsette eller bruker illegale rusmidler blitt drept av politi eller lokale vigilante-grupper i Dutertes krig mot narkotikaproblemet i landet, der han har lovet at man ikke vil få straff for henrettelsene. Duterte har tidligere sagt han vil delta i gjengvoldtekter, at korrupte journalister burde bli drept og lovet å drepe hundre tusen kriminelle om han ble president. Han støttet også dødsskvadroner gjennom de 22 årene han var borgermester i Davo, hvor Human Rights Watch opererer med et estimat på mer enn 1000 utenomrettslige henrettelser. Presidenten har langt på vei folkets støtte i det som anses som en «rask og nødvendig løsning på problemet».

FNs generalsekretær Ban-Ki Moon, direktøren for FN-kontoret, Yuri Fedotov, det internasjonale narkotikakontrollstyret og mer enn 300 ikke-statlige organisasjoner har bedt om at det blir en slutt på menneskerettighetsbruddene. Langt flere har blitt drept i den filippinske kampanjen i 2016 enn CPP-NPA står til ansvar for i 2013. Vi må forvente at norske myndigheter fordømmer grove menneskerettsbrudd begått under Duterte nå som hans representanter er i Oslo. Helseminister Bent Høie, var en representant vi kunne være stolt av på FN-toppmøtet for narkotikaproblemet der han markerte avstand til dødsstraff på vegne av Europarådet (Pompidou-gruppen) og den norske regjeringen. Duterte sier han ikke bryr seg om menneskerettigheter. Dersom ikke Solberg-regjeringen tar aktivt stilling i denne saken og sier klart fra er dette meget skuffende.[1] «Mapping militant organizations»: Stanford University website 21.08.2016.

[2] «Global Terrorism Index»: Economicsandpeace.org. 21.8.2016