Norsk våpeneksport – folkets vilje?

Man skulle tro at en regjering som hevder å sette menneskerettighetene høyt på dagsorden i sin utenrikspolitikk ikke ønsker å bidra til å bevæpne undertrykkende regimer.

Likevel går Børge Brende inn for å videreføre den rød-grønne regjeringens praksis med å tillate eksport av militært materiell til stater som begår grove menneskerettighetsbrudd.

Stortinget debatterte norsk våpeneksportkontroll forrige uke. På bakgrunn av innstillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen hadde menneskerettighetsforkjempere grunn til forsiktig optimisme i forkant av debatten. I en konsensusmerknad i innstillingen sto det nemlig at regjeringen ikke måtte tillate salg av utstyr «til land hvor det aktuelle forsvarsrelaterte utstyret kan benyttes i forbindelse med intern væpnet konflikt og det anses å foreligge en uakseptabel fare for at utstyret kan bli brukt til intern undertrykking». Betydde dette at Norge endelig skulle slutte å utstyre voldsapparatene i menneskerettighetsfiendtlige land som Saudi-Arabia, Qatar, Kuwait og De forente arabiske emirater?

Nei, skulle det vise seg. Arbeiderpartiet gjorde det svært tydelig at de ikke ønsket noen endring i norsk praksis. Marit Nybakk sa blant annet: «Jeg og Arbeiderpartiet forutsetter at den nåværende regjeringen vil håndheve disse reglene [om eksportkontroll] på samme måte som den rød-grønne regjeringen gjorde.» Det vil i praksis si at selv om demokratiske rettigheter og respekt for menneskerettighetene ifølge norske regler skal kunne avgjøre hvorvidt et land får kjøpe militært utstyr fra Norge, så ønsker Arbeiderpartiet at den sittende regjeringen skal fortsette å se bort fra disse reglene på samme måte som den rødgrønne regjeringen gjorde. Utenriksminister Børge Brende uttrykte glede over at Ap ønsket en videreføring av gjeldende praksis, og gjorde det klart at det var nettopp det regjeringen planla å gjøre.

Et mindretall i komiteen ønsket reelle endringer i eksportpraksisen og regelverket, inkludert en fullstendig stans i eksport til land som begår grove menneskerettighetsbrudd. SV og Venstre understreket også at næringslivets behov for forutsigbarhet ikke måtte veie tyngre enn hensynet til menneskerettigheter og demokrati. Det er svært skuffende at dette ikke er prinsipper som flertallet kan slutte seg til.

Vi kan på bakgrunn av forrige ukes debatt forvente at Norge fortsetter å tillate eksport av militærutstyr til regimer som fra år til år begår alvorlige menneskerettighetsbrudd. Det er grunn til å stille spørsmål ved om våre folkevalgte har folket sitt i ryggen når de legger til rette for menneskerettighetsbrudd på denne måten.

Vi har over lang tid sett en unnvikende og tafatt holdning fra Stortinget når det gjelder å sørge for at menneskerettigheter og menneskeverd prioriteres foran andre verdier i spørsmål om eksport av militærutstyr fra Norge. At våre folkevalgte ønsker å videreføre en praksis som tillater å forsyne overgripere med utstyr er uforståelig og svært skuffende.

Knut Refsdal, Generalsekretær, Norges Kristne Råd
Anne-Marie Helland, Generalsekretær, Kirkens Nødhjelp