Norsk litteratur står sterkt

I Dagsavisen 7. november gir daglig leder i Norsk Forfattersentrum, Ingvild C. Herzog, inntrykk av at det skjer dramatiske endringer på litteraturfeltet i forslaget til statsbudsjett for 2018. Det er ikke tilfellet.

Regjeringen bidrar gjennom en rekke tiltak til at det i Norge utgis om lag 4.500 nye titler årlig og at andelen av befolkningen som leser er i verdenstoppen.

I tillegg til innkjøpsordninger, momsfritak for papirbøker og stipendordninger, støtter staten en rekke tiltak for utenlandssalg, formidling og tilgjengeliggjøring av norsk litteratur.

Jeg er entusiastisk på vegne av litteraturbransjen. Norsk litteratur er inne i en gullalder. Derfor har denne regjeringen en betydelig satsing på Norge som hovedland under bokmessen i Frankfurt 2019.

Verdens største bokmesse gir norske forfattere og kulturaktører betydelig profilering. Slik utvikler vi vårt internasjonale gjennomslag. Samtidig som det skaper entusiasme i bokbransjen her og nå, er jeg sikker på at de langsiktige ringvirkningene vil være med på å styrke hele feltet.

Utgivelse av et mangfold av litteratur av høy kvalitet på norsk og formidling av denne, er av avgjørende betydning for både demokrati, språk og kultur. Det er selve livsnerven i en kunnskapsnasjon. Derfor er de grunnleggende elementene i litteraturpolitikken, som skal sikre at vi fortsatt oppnår kvalitet, bredde og mangfold i norsk litteratur, foreslått videreført i 2018.

Det er bred enighet om de virkemidlene og støtteordningene vi har – og de er ikke truet i forslaget til neste års statsbudsjett.