Norsk krig under lupen

Krigsdeltagelse, selv om det skjer under NATOs vinger, er en ytterst problemfylt avgjørelse og må oppsummeres på skikkelig måte.

Tidligere utenriksminister Bjørn Tore Godal har ledet et utvalg som kritiserer Norges deltagelse i Afghanistankrigen hardt. Evalueringen ble debattert i Stortinget fredag 17. februar.

Dette var også datoen da opprøret i Libya startet i 2011, godt inspirert av den arabiske våren. Norge gikk inn i en operasjon sammen med femten NATO-land for å prøve å beskytte sivile mot Gaddafis luftvåpen. Våre F16-fly slapp 600 bomber over landet. Gaddafi ble drept og regimet falt i løpet av åtte måneders tid. NATOs rolle ble evaluert og NATO fikk åpen kritikk for bombetoktene. I Norge var det liten interesse for å ettergå vår rolle, selv om flere kritikere mente vi deltok uten en skikkelig og grundig diskusjon i forkant.

Flere partier, blant annet Arbeiderpartiet, ville ha ferdig Afghanistan-rapporten fra Godalutvalget før de tok stilling til Libya. Nå er Godalrapporten ferdig og utenriksminister Børge Brende har nå lagt Libya-spørsmålet over på Stortinget, et grep som overrasker Ap. Regjeringen stritter altså mot, men hvis et flertall vil, kan det bli evaluering. Dette flertallet finnes nå. SV og Venstre har drevet frem forslaget. Senterpartiet vil programfeste prinsippet om at alle oppdrag må evalueres.

Børge Brende har tidligere sagt i stortingsdebatt at det ikke kan være noen automatikk i å evaluere enhver militær operasjon som Norge er en del av.

Vi mener det motsatte. Det må være automatikk i at man evaluerer all norsk krigsdeltagelse og vi må våge å kalle det gransking for å understreke alvoret i alle slike saker. Krigsdeltagelse, selv om det skjer under NATOs vinger, er en ytterst problemfylt avgjørelse og må oppsummeres på skikkelig måte: Det er meningen ar man skal lære noe av det, ikke minst at Stortinget må få drøfte norsk deltagelse i åpent lende før avgjørelser tas.