Norges triste bidrag til klimatrusselen

Sentralbanksjefens formaning til industrien 14.2. om å fortsette oljejakta fikk tilsvar i TV samme kveld av unge i NRK2–programmet Urix. Han bør se programmet og tenke over oljestatsrådens parodiske opptreden.

Hans argument i 2019 er det samme som oljestatsrådene i Frp kommer med: Andre vil ta over og produsere olje og gass hvis Norge trapper ned fossilvirksomheten i Norge. Glemt er forskere som viser at det kan bidra til mindre produksjon globalt, og kravet fra Paris i 2015 om at alle må bidra. Glemt er idealer om å ta egne, riktige valg og ikke vente på at andre skal gå foran. Glemt er betydningen av styringssignaler når markedsmakta må frontes. Og glemt er både grunnlovens §112 og faren for at Norge saksøkes.

Derfor skal vi altså fortsette å konkurrere på verdensmarkedet om å lete etter og produsere enda mer olje og gass sjøl om vi vet at den hver dag er mer og mer katastrofalt skadelig.

Noen andre land som Costa Rica har for lengst sagt nei til selskaper som vil hente opp påvist olje, og Frankrike stanser all leting etter olje og gass om få år.

Søkkrike, grådige Norge griper ikke sjansen til å vise verden at vi mener alvor med klimapolitikken. I stedet prøver noen av våre politikere å late som de tar klimapolitisk lederskap internasjonalt.

Vi må nok satse på vår kloke ungdom!