Norges største bolighai

Norges største bolighai er byrådet (byregjeringen) som består av partiene MDG (Miljøpartiet), AP og SV

NORGES STØRSTE BOLIGHAI

Norges største bolighai er Oslo kommune som i dag styres av byrådet (byregjeringen) som består av MDG (Miljøpartiet de grønne), AP (Arbeiderpartiet) og SV (Sosialistisk Venstreparti)

I nettavisen Vårt Oslo leser jeg «Enslig mor med funksjonshemmet barn måtte rømme fra kommunal leilighet pga mugg og sopp i Iladalen». De kommunale leilighetene i Iladalen med mugg og sopp i vegger og gulv er helsefarlige. Den kommunale boligmassen forfaller. Samtidig tar kommunen ut flere hundre millioner i utbytte fra sitt eget boligselskap Boligbygg Oslo KF. Utbyttet finansieres av byens fattigste og mest vanskeligstilte (rusmisbrukere, kronisk syke og handicappede) gjennom husleier og bostøtte. Byrådet som består av MDG, AP og SV har videreført høyrepolitikken fra det forrige borgerlige byrådet da de overtok makten i 2015.

Boligbygg Oslo KF er et kommunalt foretak som eier, forvalter og leier ut Oslo `s kommunale boliger. Foretaket eier 11 000 boliger som leies ut til mer enn 25 000 mennesker. Bydelene tildeler kommunale boliger til folk som er i en vanskelig livssituasjon. Beboerne betaler gjengs leie pr. måned kr. 7900 for et rom (35 m2) og 11 000 for to roms (55 m2).

I 2004 fjernet FRP/Høyre-byrådet all subsidiering av husleien i kommunale boliger. Gjengsleie (noe under markedspris) ble innført.  Dette må vanskeligstilte på minstetrygd betale, og dette er grov utnytting av folk som har falt utenfor samfunnet. I perioden 2004 til 2011 tok Oslo kommune ut over 1,1 milliarder i utbytte fra det kommunale foretaket finansiert av byens fattige. Dette er høyrepolitikk på det groveste og det mest skremmende er at partier som MDG, AP og SV har videreført denne politikken.

I gamle dager stod AP på de svakes side. I dag er AP et lyseblått parti som på mange samfunnsområder fører høyrepolitikk. AP i opposisjon var svært flinke til å kritisere det forrige høyrebyrådet for usosial boligpolitikk. Enda mer skremmende er det at SV sover i timen. Hvorfor har ikke SV slått i bordet og truet med å trekke seg fra byrådssamarbeidet ? SV er jo et sosialistisk parti som burde vært på de vanskeligstiltes side. Er det slik at SV er mer opptatt av makt enn partiets ideologi ? Og er SV blitt et haleheng til AP?

Oslo trenger mange flere kommunale boliger, men til hvilken pris ? Og hva er hensikten med å tilby folk med ekstra utfordringer og lave inntekter kommunale boliger når disse må punge ut til litt under markedspris og må bo i helsefarlige leiligheter ? Hvorfor kan man ikke de rødgrønne gjeninnføre de kommunale subsidiene fra tiden før 2004 ? Og hvorfor kan ikke de rødgrønne innføre utbytteforbud ? Og hvorfor kan ikke de rødgrønne innføre bo-forbud i helsefarlige leiligheter ?

Unge førstegangskjøpere uten egenkapital og/eller rike foreldre risikerer å forbli på det evige leiemarkedet. Med dagens innskrenkninger i lånemuligheter og høye boligpriser i forhold til folks økonomi må mange gi opp sin drøm om egen bolig. Hvorfor har ikke de rødgrønne gjort noe med dette ?

Det er et parti som har skjønt problemet og det er partiet Rødt. Partiet står veldig på for å endre denne kursen, og derfor håper jeg at partiet får mange stemmer til kommunevalget høsten 2019.

Gunn Pound