Helleland

Norge ut i verden

Dagsavisen skriver i sin leder 16. oktober at jeg må komme på banen og forklare hvordan satsingen på å fremme norsk kultur internasjonalt skal realiseres. Det gjør jeg mer enn gjerne.

For det første, regjeringen støtter opp om kulturlivets internasjonale muligheter via en rekke tiltak og satsinger: Norge er hovedgjesteland på Bokmessen i Frankfurt 2019, vi er med på det flerårige programmet Kreativt Europa, nordisk kunst og kultur styrkes gjennom det nordiske regjeringssamarbeidet, vi har et samarbeid over grensene i nordområdene, og vi har en historisk satsing på kulturell og kreativ næring.

Selv om våre ambassader og konsulater gjør en utmerket jobb for å styrke kunstnernes vei til et internasjonalt samarbeid, publikum og marked, er det langt fra den eneste måten vi jobber på.

Dagsavisen skriver om prioriteringer, men unnlater å nevne de kunstfaglige eksportorganisasjonene OCA, NORLA, Danse- og teatersentrum, Norwegian Crafts, Norsk Filminstitutt og Music Norway, som får dekket utgifter over Kulturdepartementets budsjett. Eller at regjeringen foreslår å videreføre den økte bevilgningen til disse organisasjonene på 6 millioner kroner.

Når regjeringen nå foreslår å trappe opp satsingen på kulturell og kreativ næring i Norsk kulturråd, og videreføre oppdraget til Innovasjon Norge, er det fordi vi skal bidra til at det som skapes når ut til et større publikum. Vi skal bygge viktige strukturer som i dag mangler.

Etterspørsel etter nordiske kunst- og kulturuttrykk er økende, men få av inntektene kommer tilbake til Norge og bidrar til ny skapende virksomhet. Bak de som lykkes, står ofte internasjonale aktører. Selvfølgelig er det gledelig at disse ser potensialet i norske talenter, men det er på tide at vi tar bedre grep selv. Derfor skal blant annet de økte bevilgningene nyttes til kompetanse- og mentorprogram for kulturentreprenører.

Norske kunstnere skal få flere internasjonale muligheter, ikke bare via offentlige støtteordninger, men ved strategisk, langsiktig satsing. En sterkere sektor hjemme gir større muligheter ute.