Norge prioriterer kvinnene

Afghanistan er fremdeles et land det er svært krevende å være kvinne i.

I sitt innlegg i Dagsavisen 8. mars hevder Gro Lindstad, Sandra Pettersen og Trude Thommesen, fra henholdsvis FOKUS, Afghanistankomiteen og Den norske jordmorforening, at Norge ikke engasjerer seg i grunnleggende kvinnerettigheter i Afghanistan. Det er et bilde vi ikke kjenner oss igjen i. La meg likevel begynne med å gi Lindstad, Pettersen og Thommesen rett i at arbeidet med kvinners rettigheter og mødrehelse er et nøkkelområde for å sikre utvikling i et av verdens fattigste land. Afghanistan er fremdeles et land det er svært krevende å være kvinne i. Men vi har sett resultater av arbeidet som utføres av blant annet frivillige organisasjoner og internasjonale givere støttet av Norge. Tilgangen til grunnleggende helsetjenester har økt. Det samme har jenters mulighet til å få skolegang. Vi har også satset på utdanning for kvinnelige lærere. Utdanning av helsearbeidere er også en del av dette bildet, inkludert utdanning av jordmødre.

Kvinners stilling er et høyt prioritert område for Norge i Afghanistan. Vi gir direkte støtte til flere kvinnespesifikke prosjekter. Et konkret eksempel er en norskfinansiert barne- og gynekologiavdeling i provinsen Badakshan som ble innviet i høst. Mødre- og barnedødeligheten i Badakshan er blant verdens høyeste.

Hensynet til kvinners stilling er integrert i all vår innsats i Afghanistan. Hvordan vi best sikrer et slikt gjennomgripende kvinneperspektiv var tema da jeg denne uka møtte Afghan Women’s Network, paraplyorganisasjonen for kvinneorganisasjoner i Afghanistan, som er på besøk i Norge. Kvinnene i Afghanistan er sterke og tydelige på sine ønsker, krav og behov. Vår rolle er å lytte, støtte dem og bidra både til at rettigheter ivaretas og til at grunnleggende områder som liv, helse, utdanning og arbeidsmuligheter blir bedre.