Norge må gå i front

Hvordan skal Norge forholde seg til mektige globale teknologiselskaper som omsetter for milliarder i Norge, men betaler marginalt med skatt til Norge? Svaret burde være ganske åpenbart: Det må tas grep for å sørge for at de bidrar til fellesskapet.

Det er derfor all grunn til å berømme Miljøpartiet De Grønne for å ha fremmet forslag på Stortinget om å utrede en såkalt «google-skatt» som skal sørge for at mektige aktører som Google og Facebook ikke slipper unna spleiselaget.

Konkret handler forslaget om utredning av hvordan vi mer treffsikkert kan skattlegge selskaper med digital inntjeningsplattform. Som partiets representant Une Bastholm påpeker i forslaget, plasserer slike selskaper i dag overskuddet i land der skattereglene er lukrative, mens de altså betaler «minimalt med skatt i alle andre land, hvor brorparten av verdiskapningen skjer, deriblant Norge», som det heter i forslaget. Dette kan ikke fortsette.

Da statsminister Erna Solberg ble konfrontert med den digitale skatteunndragelsen under onsdagens spørretime i Stortinget, med spørsmål fra MDG om hvorvidt det er regjeringens primære mål «å sitte og vente på en internasjonal harmonisert løsning», svarte hun med å vise til at det jobbes for dette internasjonalt, og fastholdt at det ikke nytter for et land som Norge å vedta egne regler knyttet til slik beskatning.

Dette er en passiv og uholdbar holdning. Det stemmer at det jobbes med dette interasjonalt, og det er selvsagt nødvendig med samarbeid om dette. Men det er ingen god grunn til at Norge skal sitte å vente på at det kommer på plass internasjonale regler, det blir, som MDGs Per Espen Stoknes sier det, litt som å vente på Godot.

Forslaget om en utredning av dette ligger nå hos finanskomiteen på Stortinget, som skal avgi sin innstilling i mars. Innstillingen bør være et klart ja til en slik utredning.