Norge må anerkjenne Palestina!

Denne sommeren har Israels parlament, Knesset, vedtatt en ny lov som definerer Israel som nasjonalstaten for det jødiske folk. Kontroversielt er formuleringen at Israel er det historiske hjemland for det jødiske folket og de har en eksklusiv rett til nasjonal selvråderett i landet. Ikke uventet har det vakt sterke reaksjoner over hele verden og det tilspisser og forverrer situasjonen til palestinerne. Mange kritikere mener at loven svekker demokratiet og gjør både palestinske israelere og andre såkalte minoriteter til annenrangs borgere.

Israels institusjonelle diskriminering mot palestinske borgere er godt dokumenter. Det finnes i dag over 5,5 millioner palestinere som er fordrevet eller har flyktet. Diskrimineringen påvirker mange områder av livet, blant annet hvor borgerne får lov til å leve og arbeide. 

De siste tiårene har israelske bosettere, støttet av israelske myndighetene, tatt stadig mer kontroll over palestinsk jord. For kort tid siden kunngjorde den israelske regjeringen ytterligere en utvidelse av kolonialiseringen på den okkuperte Vestbredden. 1000 flere nye hjem skal bygges på det omstridte arealet.

Mer enn 600.000 Israelere bor i rundt 140 kolonier, bygget på land som tilhører et annet folk, palestinerne, enten i Øst-Jerusalem eller på Vestbredden. Slik bygging er ifølge FN i strid med folkeretten. Genèvekonvensjonen fra 1949 er veldig tydelig: "Befolkningsstyrken skal ikke deportere eller overføre deler av sin egen sivilbefolkning til det territorium den okkuperer."

I påsken i år samlet nærmere 30.000 palestinere seg i Gaza, for å demonstrere mot okkupasjonen og for palestinske flyktningers rett til å vende hjem. Det endte i minst 17 drepte sivile palestinere, minst 1400 skadde.

Israelske soldater møtte palestinere som kastet stein og brente bildekk, med drepende stålkuler, stridsvogner og tåregass. Netanyahus regjering mener at palestinske demonstranter med stein i hånda, truer staten Israels sikkerhet, og er årsaken til hvorfor Israel ser det både nødvendig og legitimt å drepe sivile palestinere. Menneskerettighetsarbeidere fordømmer Israels blodige militære respons mot ubevæpnete sivile.

Det bør ikke overraske noen at mer enn 50 år med okkupasjon fører til avmakt, frustrasjon og sinne hos palestinerne. Muren som Israel har bygget opp på Vestbredden splitter palestinske familier, skiller venner fra hverandre og hindrer palestinere i å dra på skole, jobb og sykehus.

Med hver bosetting Israel bygger ulovlig blir det stadig mindre palestinsk land igjen. Israels forsvarsminister, Avigdor Lieberman, har gitt tydelig uttrykk for at enda flere jødiske bosettinger skal bygges. Verdenssamfunnet kaller dette for en krigsforbrytelse.

Mer enn 130 land har i dag anerkjent Palestina, de tåler ikke den urett som hver dag skjer. Dessverre er ikke Norge blant disse. Det er på høy tid at også Norge anerkjenner Palestina og dermed retten til å eksistere.