Norge bør ikke flytte ambassaden til Jerusalem

President Trump har den siste tiden argumentert sterkt for at han ønsker å flytte USAs ambassade til Jerusalem. Ting tyder på at han er i ferd med å revurdere løsningen. Nå har norske politikere og organisasjoner signalisert de samme målene.

USAs nyvalgte president, Donald Trump har gjentatte ganger lovt at han skal flytte USAs ambassade fra Tel Aviv til Jerusalem. Denne bølgen har også en del norske politikere kastet seg på, frontet av Sylvi Listhaugs høyre hånd Espen Teigen, godt supplert av den mikroskopiske Pro-Israel organisasjonen, MIFF.

 

Et 80-talls nasjoner har i dag ambassade i Israel og alle uten unntak har lagt ambassaden til Tel Aviv og ikke til Jerusalem. Grunnene til dette er følgende. For det første anerkjenner ingen stater Jerusalem som Israels hovedstad. Videre er Jerusalems status fortsatt uavklart internasjonalt. Det har den vært siden 1947 og FN resolusjon 181. FN har også gjentatte ganger kommet med resolusjoner der de ikke aksepterer Israels okkupasjon av Jerusalem i 1967.

 

Etter hvert ser man nå at også Trump administrasjon er på retrett i forhold til flytting av ambassaden. Ser man på den konsekvens utredningen IDF i Israel har gjort angående denne saken er det kanskje ikke merkelig. Denne er gjengitt i en artikkel i den israelske avisen Yediot Ahronot.

 

For det  første vil en ambassadeflytting sannsynligvis sette Gaza, Vestbredden og Israel i flammer. Dette vil være som "manna fra himmelen" for de ekstreme islamistiske organisasjonene. Oppslutningen og kampviljen til Hamas, ISIS og andre vil øke og tilstrømming av nye medlemmer villige til å dø for saken vil øke dramatisk. Man snakker om et opprør her som vil overgå Intifadaen i 2000 mange ganger. I den døde omtrent 3000 palestinere og 1000 israelere.

 

Videre vil statusen til den eneste reelle forhandlingsmotpart Israel (og resten av verden) har, nemlig PA bli svært usikker. Spørsmålet blir om de vil være istand til å overleve hvis de må lede et opprør mot Israel. I alle tilfelle vil deres kredibilitet i etterkant bli tilnærmet null.

 

Ytterlige komplikasjoner vil bli skapt i forhold til to av USAs viktigste allierte i kampen mot ISIS og ekstrem islamisme. Jordan, som etter internasjonale avtaler administrerer Tempelhøyden og Egypt har alle en stor andel innbyggere knyttet til ekstreme islamske grupperinger. Disse to nasjonene havner dermed i en slags "skvis" som kan velte regjeringene i disse nasjonene og dermed destabilisere hele regionen.

 

Det siste konsekvensen er naturligvis en svært økt sannsynlig for flere og større terroranslag rundt omkring i verden.

 

Dette er naturligvis konsekvenser som populister som FrP, MIFF og andre Pro-Israel organisasjoner slipper å tenke over. For de handler det om å fiske etter stemmer og nye medlemmer.

 

Men noen ganger bør man faktisk stille spørsmål med realismen i de forslag som fremkommer. De spørsmålene besvares selvsagt svært sjelden. Antageligvis fordi det ikke er noe realisme i forslagene