Niende april

Niende april

NIENDE APRIL

I Møllergaten 19 
der sitter våre menn,
i kamp for folkets frihet 
gav de sin egen hen.

Der sitter Norges ære 
og sannhet fanevakt,
fordi de ikke solgte 
sitt land til fremmed makt!

På hvert et hjørne lusker 
sivilklædt politi.
Snart er det bare bermen, 
som vet sig trygg og fri!

På dommersetet troner, 
betalt og kappeklædt,
de menn, som vrengte loven 
og trampet på vår rett!

Du som forrådte landet, 
tro aldri, det blir ditt!
Kun de, som gav sin frihet, 
kan gjøre Norge fritt!

Sperr hundre tusen inne, 
slå ned til siste mann,
og gi din tyske herre 
det folketomme land!

Vår dag vil engang komme. 
Nu modnes vi for den.
Og alle landets fengsler 
er fylt av våre menn!

9. april 1941
Arnulf Øverland

Fra: "Vi overlever alt! Dikt fra krigsårene"

.