Nettroll er sadister

Hva feiler det nettrollene? Canadiske forskere mener å ha funnet svaret.

«Internettrollene er virkelig forferdelige mennesker. Sadister, psykopater, narsissister og machiavellister.»

Slate.com

Bare innrøm det: Du har sikkert lest noe i nettavisenes kommentarfelter eller i sosiale medier som har fått deg til å riste på hodet. Hva feiler det disse menneskene, har du kanskje spurt deg selv? Eller er du en som lar deg provosere av saklighet og kunnskap?

Hvis du er en av de første, tilhører du kanskje de 41,3 prosentene som overhodet ikke kommenterer på nettet. Tilhører du den andre kategorien, kan du være blant de 5,6 prosentene av befolkningen som sier at de liker «trolling» på nett, ifølge en canadisk studie. Nettroll er blitt et begrep de senere år. Det dreier seg om mennesker som angriper andres synspunkter med hardere skyts enn man normalt ville akseptert i andre sosiale sammenhenger. En norsk redaktørkollega oppsummerte dem slik: «Sure oppstøt og negative vibrasjoner. Faktakunnskapen er som regel fraværende».

Det var synsing fra den norske redaktøren. Det er det ikke i funnene Erin Buckels ved Universitetet i Manitoba i Canada og to psykologkolleger nylig presenterte. De har forsøkt å finne nettrollenes personlighetstrekk, og det er til tider mer skremmende lesing enn det verste man finner i nettavisenes kommentarfelter.

Også her hjemme har mange forsøkt å sette søkelyset på det folk lirer av seg overfor hverandre i nettdebatter, men ikke nødvendigvis ville sagt til sidemannen på trikken. For et par år siden ble det tatt initiativ til en kommentarfeltdugnad i norske nettaviser. Folk ble oppfordret til å møte mishagsytringer og annet grums med saklige argumenter. Forfatteren Eirik Newth var blant dem som åpent gikk ut og sa at han ikke orket å være med på dugnaden. I kommentarfeltet under hans eget blogginnlegg om temaet, ble trollene sammenlignet med en tsunami av intoleranse.

«Jeg er en av disse som prøver å argumentere mot ekstremister i nettdebattene f.eks. på Dagbladet.no. Men man innser jo at det er som å kjempe mot en stadig økende tsunami av intoleranse. (…) Personlig mener jeg man burde tatt tak i disse mest ekstreme debattantene og få de sysselsatt på dagtid. For det virker som det er en overflod av energi, som nå kun kommer ut som demonisering og hat», skrev en leser til Newth.

De canadiske forskerne har kommet til samme konklusjoner. Ifølge slate.com setter de nettroll i sammenheng med kjente diagnoser som sadisme, psykopati, narsissisme og machiavellisme. Nettroll viser vilje til å manipulere og lure andre, er kyniske, egoistiske og skruppelløse - og utviser lite empati med andre. Den sterkeste kombinasjonen fant forskerne mellom nettroll og sadister. «Både nettroll og sadister finner en sadistisk glede gjennom andres ulykke», skriver de canadiske psykologene.

- Man kan ikke ta temperaturen på den allmenne opinionen ut fra det som skjer i sosiale medier, skrev Sara Morge nylig. Hun er toppsjef for det ypperste svenskene har av kommunikasjonsbyråer, Friends Agenda. Responsen lot ikke vente på seg. Morge hadde skapt en snakkis og støy i de plattformene hun ønsket taushet i.

- Den digitale revolusjonen skulle bli kommunikasjonsbransjens kreative fest med flere og nærere bånd i en stadig pålogget eventyrverden. I stedet skapte vi et fylleslag der alle skriker i munnen på hverandre og ingen lytter. (…) Det er dags for mindre prat, kanskje et stille minutt, fastslo den svenske PR-eksperten.

I Dagsavisens debattportal Nye Meninger blir det nå stille i flere timer om gangen. Vi ble til slutt nødt til å stenge debatten etter klokken 16.00 og i helgene. Erin Buckels har heller ingen annen løsning for redaktører som forsøker å redigere publikasjoner etter etiske, journalistiske og juridiske prinsipper. Tvert imot sier hun til slate.com at moderatorer vil få trøbbel med å finne metoder som skremmer trollene vekk fordi straff fungerer motiverende for sadister. «Og de har trolig få muligheter til å dyrke sine sadistiske interesser på en mer sosialt akseptert måte».

I Dagsavisen har vi konkludert med at selv om ytringsfriheten står sterkt, må den ikke forveksles med ytringsplikt hele døgnet. Noen ting hører rett og slett ikke hjemme i det offentlige rom, og da må vi gi oss tid til å sjekke og evaluere alt som publiseres. Dette gjør vi best i normal arbeidstid. Noen vil helt sikkert reagere negativt på det. Andre er enige. Sjansen for at de førstnevnte roper høyest, er stor. Det får vi tåle.