Neste år er det valg

Bli med i Fremskrittspartiet!

Neste år er det kommunevalg, og som aktivt FrP-medlem gleder jeg meg til valgkampen. Jeg har valgt FrP fordi det meste av hva jeg står for politisk bunner i et ønske om størst mulig grad av frihet for flest mulig mennesker. FrP har dessuten både innenriks- og utenrikspolitisk markert seg som den fremste forsvarer av liberale, demokratiske samfunn.

Jeg mener kommunene må forvalte skattebetalernes penger med aktsomhet og varsomhet, og prioritere sine ressurser på de viktige oppgavene innenfor oppvekst, helse og omsorg. Jeg mener vi må begrense innvandringen inntil vi har lyktes bedre med integreringen. Politikerne bør arbeide for minst mulig byråkrati - kommunene skal være JA-kommuner!

Min oppfordring er: Styr unna partier som vil detaljregulere livet ditt. Bli heller med i partiet som har størst tilllit til deg og tro på hva du kan få til!