Nei til ungdommen

Alderisme, har du hørt om det? Det sies at det er den mest utbredte diskrimineringen.

Carl I. Hagen forteller i Aftenposten hva han mener om å ta hensyn til den yngre garde: «Hvorfor i all verden skal Oljefondet spares til kommende generasjoner?» Jeg elsker utspillet, for selv har jeg krabbet meg opp på 60-tallet og vet at om jeg og mine alderskamerater skal ha mest mulig glede av oljepenger og sus og dus, så skal pengene brukes mens jeg ennå er i live. Skit i at min og noen tidligere generasjoner har gitt de unge en verden på bristepunktet, som følge av oljen. Det som gjelder, er her og nå. Og jeg.

Alderisme, har du hørt om det? Det sies at alderisme er den mest utbredte diskrimineringen. Og vi tenker alle på diskriminering av eldre mennesker. Hagen er også opptatt av diskriminering av de eldre. Og jeg. Men etter å ha deltatt i flere forskningsarbeider om diskriminering av de eldre, ble jeg lei av ensidigheten og ledet to arbeider hvor vi så på begge sider: diskriminering av eldre og yngre!

Vi brukte data fra European Social Survey, med parallelle spørreundersøkelser i 29 europeiske land (pluss Israel). Jeg må innrømme at jeg ble overrasket over det vi fant. De unge (mellom 15 og 30 år) rapporterte om langt mer diskriminering på grunn av sin alder enn de eldre (70 år og oppover). Samtidig viste undersøkelsen et interessant mønster: I enkelte land som vi med god grunn oppfatter som vennlig innstilt overfor eldre mennesker, slike som Norge og Sverige, var det lite opplevd diskriminering blant de eldre, men påfallende mange unge som rapporterte at de ble diskriminert på grunn av sin alder.

Vi fulgte opp med en ny undersøkelse. Artikkelen er ikke publisert ennå, men jeg drister meg likevel til å gjengi noen funn fordi enhver forsker kan etterprøve dem, dataene fra European Social Survey er fritt tilgjengelige for forskere. Nå kunne vi stille med noe forskningen elsker: hypoteser, antakelser om sammenhenger, som man så kan teste statistisk. Vi antok at i samfunn som er flinke til å ta være på de eldre (målt med den såkalte AgeWatch Index) finner vi at de unge opplever mer aldersdiskriminering. Ikke nok med det.

Vi antok også at en sosial norm mot aldersdiskriminering kommer de eldre til gode, men ikke de yngre. Og akkurat slik var det da vi analyserte dataene. Dessverre kan vi ikke trøste oss med at de unge blir ekstra sensitive i samfunn som tar godt vare på de eldre. Det var også en klar sammenheng mellom et aldersvennlig samfunn og økt forakt overfor de unge.

Neste gang noen av oss godt voksne uttaler oss nedlatende om skoleungdom som søker til gatene for å demonstrere mot et løpsk klima, eller neste gang vi viser forakt overfor andre generasjoner fordi de er unge, da har de et ord de kan bruke: Alderisme. For min egen del kjenner jeg et sus av glede når Hagen taler vår sak. Hvem trenger ungdommen? Trekk opp den stigen, er du snill.