Nei til bemanningsbyrå som opplæringsbedrift!

Vi har fått høre at bemanningsbyrået Adecco har søkt om å bli opplæringsbedrift i tømrerfaget. Dette må ikke skje!

Det er mulig at Adecco, som er et stort selskap med store ressurser, har levert en fin søknad, men vi har ingen tro på at de klarer å leve opp til den. Hvis en slik søknad innvilges, vil det uansett skape presedens og åpne for at andre bemanningsbyråer også kan drive fagopplæring. Det vil vi på det sterkeste advare mot!

Bemanningsbransjens eksistens er begrunnet i at den skal forsyne produksjonsbedrifter med mannskap for å dekke et kortvarig behov. Den skal skaffe til veie arbeidskraft på kort varsel, og bli kvitt den igjen. Stikkordene er kortvariget og uforutsigbarhet. Under slike forhold er det umulig å dyrke fram fagarbeidere.

Bemanningsbyråene som leier ut folk til byggebransjen har ingen interesse av å ha fagarbeidere, det vil si håndverkere med et norsk fag- eller svennebrev. De lever av å leie ut ufaglærte, spesialiserte, men mange ganger høyt kompetente – arbeidsfolk til lavest mulig pris. Et fagbrev vil bare fordyre varen. Dette har vi sett tydelig etter at likebehandlingsprinsippet ble vedtatt. Når prinsippet er at innleide skal ha samme lønn som tilsvarende arbeidere i innleieselskapet blir fagarbeidere for dyre. «Ufaglærte» blir foretrukket!

Svært få, om noen, bemanningsbyråer har vist ansvar ved å gi arbeidsstokken sin etter- eller videreutdanning, ei heller har det vært noen særlig interesse i å la arbeiderne formalisere realkompetansen sin ved å legge til rette for at de kan ta fagbrev som privatister. Tvert imot har vi hatt henvendelser fra ansatte i disse selskapene som har opplevd at bedriften «deres» har beslaglagt kursbevisene deres for å hindre at de tok dem med seg til et annet selskap.

Bemanningsbransjen har etter det vi ser bare to grunner for å drive med lærlinger. Den ene er å skaffe seg et skinn av seriøsitet. Den andre er å kunne leie ut lærlinger. Det siste vil kun ha en misjon: å omgås lærlingkravet i offentlige innkjøp. Hvis Oslo kommune innvilger en slik søknad vil de altså være med på å undergrave det gode arbeidet som er gjort med Oslo-modellen for et seriøst arbeidsliv.

Oslo Bygningsarbeiderforening vil derfor protestere mot dette ved å ta initiativ til en markering i forkant av Yrkesopplæringsnemndas møte 25. mars, hvor dette spørsmålet skal behandles. Vi regner med å få bred støtte fra resten av fagbevegelsen og alle som vil ta vare på verdens beste utdanning: den norske fagopplæringa!