Nedleggelse av sykehjem? Det nytter å protestere

LEDER: Striden rundt sykehjemsplasser og utbygging nye sykehjemsplasser i Fredrikstad har blitt en verkebyll for Fredrikstad Arbeiderparti.

For så vidt ikke fordi det mangler visse ambisjoner - Østsiden sykehjem trinn II er under ferdigstillelse og «nye» Onsøyheimen ligger etter sigende på tegnebordet. Men prosessene rundt antallet sykehjemsplasser, bevaring eller ei, rehabilitering, flere omsorgsboliger og økt bruk av hjemmebaserte tjenester fremstår som famlende – dessverre, nå i et valgår.

Det er sterke følelser med i bildet når lokale sykehjem står på spill. Det fikk både ordfører Jon-Ivar Nygård og gruppeleder Atle Ottesen (Ap) erfare rundt planene om avviklingen av Emil Mørchs minne og ny bruk av Torsnes sykehjem. Som vi tidligere har skrevet ble det folkets røst som reddet sykehjemmet i Torsnes. Ikke minst med kraftfulle engasjement fra ungdomsrepresentanten Emmeli Heieren Hedvald i lokalsamfunnsutvalget og leder i Torsnes Arbeiderpartilag, Ulf Berg.

I Onsøy har flere utsettelser av byggestarten for nytt sykehjem medført at selv lokallagsleder Lisbeth Antonsen har mistet troen på en rask ferdigstillelse av sykehjemmet.

– Partiene glemmer utkantene, sier hun. Nå beviste lokalsamfunnet i Torsnes at det nytter å protestere, men her skal det også legges til at Ulf Berg har en sterk posisjon innad i partiet. I et leserbrev for tre år siden skriver Nygård at Fredrikstad vil få en økning på nærmere 100 sykehjemsplasser mot 2020, og at eldrebølgen først kommer i 2025.

Utsettelse av langtidsplaner, kortsiktige avgjørelser på drift av lokale sykehjem og mangelfull (åpen) strategi på bygging av nye omsorgsboliger og hvordan hjemmebaserte tjenester skal styrkes - er ingen klok strategi, selv om valgurnene er i sikte!