Navn på gater og plasser i Oslo

Folk som ikke er lommekjent i Oslo, vil kunne ha store problem med å finne fram til bestemte adresser.

Hjørnebygg reist de siste 50 åra mangler ofte gate- eller vegnavn på veggen. Tilreisende gjester må derfor rekne med ekstra bensinbruk og skoslit ved besøk i hovedstaden.

Myndighetene må også ta ansvar for den til dels merkelige navnefloraen på gater og veger i byen. Hvor mange byborgere veit hvorfor Birch-Reichenwald, Ingelbrecht Knudssøn eller Schleppegrell er blitt hedret med hvert sitt gatenavn? En smågutt i Arkitekt Steckmests vei begynte å gråte om noen ville vite hvor han bodde. Andre ganger er navn lettere å forstå og uttale, men en bør helst skjønne dansk språk (eks. Skovveien og Strøget).

Mange nå glemte generaler, biskoper og andre embetsmenn har fått sette sitt navn og sin tittel på gater og plasser. Enkelte politikere har også blitt tilgodesett med navn på hovedgater og store plasser. Men den suverent viktigste politikeren i norsk etterkrigshistorie, Einar Gerhardsen, må nøye seg med en liten plass i et nå rasert regjeringskvartal. Plassen er ikke stort større enn en ballbinge. Det å være motstandsmann under krigen, ordfører i Oslo ved freden i 1945 og statsminister i 16 år har ikke kvalifisert ham for større heder fra tidligere myndigheter i byen.

Forhåpentlig vil byrådet til Raymond Johansen gi Einar Gerhardsen et verdig og varig minnesmerke i form av en presentabel plass eller gate med hans navn.