«Naturlig» å legge ned?

Kuttet på 8 millioner blir mye alvorligere når det slås fast at det bare er en start på nedleggelse etter 2016.

Siden 2012 har vi tatt opp at Groruddalssatsingen må forlenges i ti år til når første avtaleperiode mellom kommune og stat går ut i 2016. I stortingsvalgkampen i 2013 gikk alle partier utenom Høyre inn for dette. Grunnen til kravet om videre satsing er at selv om mye positivt er gjort, er det masse som gjenstår i arbeidet for integrering, mindre forskjeller og gode bo- og oppvekstmiljøer i et område med 140 000 mennesker.

Det blir da meget skuffende at regjeringen i statsbudsjettet bare slår fast at 2015 er «Groruddalssatsingens nest siste år», og at det er «naturlig at den statlige innsatsen trappes ned». Grunnbeløpet i satsingen har vært et spleiselag på 50 millioner fra staten og 50 fra kommunen. Det er i disse midlene regjeringen begynner nedtrappingen med å kutte 8 millioner neste år. I tillegg har særlig staten bidratt med øremerkede midler til bestemte tiltak som gratis kjernetid i barnehagene og andre prosjekter. Det samlede beløpet fra staten pr år har derfor svingt mellom 120 og 150 millioner, avhengig av når prosjektene har blitt ferdige. Statssekretær Per-Willy Amundsen (Frp) bruker i et innlegg i Dagsavisen 11/11 dette samlede beløpet til å påstå at et kutt på 8 millioner ikke betyr noe særlig.

Men de kraftige reaksjonene i Groruddalen mot statsbudsjettet skyldes at regjeringen har vendt det døve øret til alle argumentene for å fortsette satsingen, enten de har framkommet på valgmøter eller i stortingsdebatter. Kuttet på 8 millioner blir mye alvorligere når det slås fast at det bare er en start på nedleggelse etter 2016. Attpåtil sier regjeringen at også gratis kjernetid i barnehagene, som de til og med har skrytt av her i Dagsavisen, skal avvikles samtidig som områdesatsingene. Frp svartmaler Groruddalen som «getto» - samtidig som de vil fjerne de viktigste tiltakene for å skape en mer positiv utvikling her. Den eneste forklaringen vi får er at dette er «naturlig». For å forstå hva «naturlig» betyr i denne sammenhengen, må man være veldig blåblå og absolutt ikke opptatt av å utjevne forskjeller.