Naturens medisin

Naturen møter meg med smil

NATURENS MEDISIN

Er jeg trist og lei

Og helst vil gå i hi

Da går jeg ut i skog og li

Naturen møter meg med smil

Reseptfri – gratis medisin

Blir dagens medisin

Som gjør min tanke blid

Og møter deg med smil

Uten kjemisk lobotomi

Gunn Pound