Nasjonalisér mat-, kles- og skobransjen

Vi får høre at helsetjenester må være offentlig ansvar fordi det er noe alle trenger for å overleve. Alle trenger også mat og drikke for å overleve. Klær og sko er også langt på vei nødvendighetsgoder. Nasjonalisér disse bransjene.

Det er et kjent argument for offentlige helsetjenester at dette er noe alle trenger for å overleve. Da må jo dette også gjelde andre nødvendighetsgoder.

Alle trenger mat og drikke. Vi snakker da selvfølgelig om alkoholfri drikke. Folk overlever ikke lenge uten. Det er åpenbart for enhver at dagens private produksjon, distribusjon og salg av mat og drikke ikke fungerer særlig godt. Vi må derfor nasjonalisere alt dette.

Alle trenger også klær og sko, spesielt om vinteren. Om sommeren kan kanskje noen klare seg både innendørs og utendørs uten klær, men det ryktes at det ikke settes spesielt stor pris på. Det kan imidlertid i Norge også være kaldt om sommeren; noen sier til og med at det ikke alltid er sommer om sommeren.

Skotøy er forferdelig upraktisk ikke å ha når det er varmt og man skal bevege seg utendørs. Når det er kaldt, trenger man skotøy. Det er også åpenbart at produksjon, distribusjon og salg av skotøy ikke fungerer veldig godt med dagens private, desentraliserte system. Alle trenger sko, og bransjen må nasjonaliseres.

Faktisk er dette så viktig at mat, drikke, sko og klær må finansieres via skatteseddelen. Vi ser jo hvordan store mengder med mennesker i Norge ikke får disse nødvendige godene når de har ansvaret selv.

Helse, mat, drikke, sko og klær til enhver ved behov! Ja til nasjonalisering og skattefinansiering av nødvendighetsgoder!


J.K. Baltzersen er redaktør av antologien Grunnlov og frihet: turtelduer eller erkefiender?

Foto: Michael Stern (Flickr)