Nasjonaliser bankene!

Det som nå skjer i Danmark tilsvarer at den norske stat frasier seg noen som helst kontroll og sikkerhet knytta til våre VISA-kort og BankID -og overlater dette til en total kontroll av utelukkende private kapitalister.

Det er en skremmende utvikling i Danmark om dagen…

Først så selger en sosialdemokratisk leda regjering "arvesølvet" de har i energiselskapet Dong.

Nå er turen kommet til salget av Nets, hvor også vår egen norske sentralbank, samt den svenske sentralbanken, er deleiere.

Nets innebefatter for Danmarks del så fundamentale ting som dankortet, NemID, betalingsservice og halvdelen av e-boks.

«De bør under ingen omstendigheter ende i private hender. Dette er ting som er avgjørende for den finansielle infrastruktur og for all kommunikasjon mellom borgerne og myndighetene. De skal bare fungere, ikke gjøres til en privat pengemaskin, sier finansordfører Frank Aaen» i Enhedslisten, på deres nettsider i dag.

Og han tilføyer:

- Det er alt for viktige funksjoner å overlate til kapitalfond og investeringsbanker som Goldman Sachs.

Det som nå skjer i Danmark tilsvarer at den norske stat frasier seg noen som helst kontroll og sikkerhet knytta til våre VISA-kort og BankID -og overlater dette til en total kontroll av utelukkende private kapitalister.

Dette er for et demokratisk samfunn å overlate kontrollen over sentrale deler av moderne banktjenester i fundamental forstand til kapitalistene. Og dermed svekkes vår trygghet som samfunn over viktige funksjoner i det moderne samfunnet.

Nets er i dag eid av et konglomerat av private, men er fremdeles deleid av den norske, danske og svenske sentralbanken, altså også delvis underlagt demokratisk folkelig kontroll. Denne kontrollen vil totalt opphøre i det punktet dersom våre nordiske regjeringer bestemmer seg for at man skal selge ut de statlige andelene.

Og det er ikke hvilken kapitalist som helst som IGJEN viser ansikt i det kapitalistiske kasinospillet: Råkapitalisten Goldman Sachs er inne i bildet som kjøper.

Enhedslisten er nå ute med et tydelig budskap til det danske folk: «Staten bør overta Nets!».

Og her er Enhedslisten inne på den eneste måten vi kan møte vår egen regjering nå, og den eneste måten å møte en høyrevind som er sterk ute i et kriseramma EU, og det er å nå fremme kravet om: Nasjonaliser bankene!

Vi må reise fana om at vi krever trygghet og forutsigbarhet – og den har mildt sagt ikke vært å spore hos de store gigantselskapene som tenker utelukkende på egen kortsiktige profitt – og har ingen samfunnsansvar.

Det eneste kravet som kan gi oss en langsiktig trygghet er å inndra alle privateide banker og andre finansselskaper til fellesskapet, for å sikre oss et robust finansielt grunnlag for å møte framtidas utfordringer. Det er bare slik vi som samfunn kan velge hvilken produksjon og hvilke tjenester innbyggerne skal kunne ha. Å overlate en kontroll over stadig større deler banksystemet vårt til spekulantene – ja, det er å gamble med den forutsigbarheten og tryggheten som utgjør en viktig del av å være et moderne samfunn. Vi må kunne stole på at vi har banktjenester som ikke plutselig bare blir nedlagt fordi det ikke lenger er gode nok inntjeningsmuligheter for kapitalistene. Vi må ha et banksystem som fremmer folk sine behov og som i større grad enn i dag er samfunnets og fellesskapets tjenere.