Når flaks er avgjørende for å få helsetilbud..

Stamina helse har ikke kapasitet til å følge opp sine pasienter på en betryggende måte når man gir tilbud til oppfølgingsuker på samme måte som man legger ut konsertbilletter. Dette gir ikke en forsvarlig oppfølging og er en uverdig og urettferdig metode som favoriserer de mest ressurssterke.

For oss tjukkaser som har valgt den tunge og slitsomme veien til bedre helse gjennom livsstilsendring og benytte seg av konvensjonell behandling, er avviket mellom hva som loves og hva som faktisk ytes to grelle kontraster.

I tilbudet loves det 9 grunnoppholdsuker, 3 uker obligatorisk oppfølging det første året og med to årlige oppfølgingsuker hvert år i inntil 5 år. Dette er i utgangspunktet et forholdsvis godt tilbud, men erfaring har vist at dette tilbudet ikke gjelder for alle og at det er mye flaks og tilfeldigheter knyttet til om man faktisk får oppfølging.

Det er ingen tvil om at Stamina tar inn langt flere fedmepasienter enn hva de faktisk har kapasitet til å følge opp. Det kan spekuleres i årsakene til dette og en nærliggende tanke er at dette først og fremst handler om økonomi? For å sikre sin drift er det bedre med overskuddsetterspørsel, der noen ikke får tilbud, enn å gi kvalifisert tilbud til alle som ønsker med risiko for ledig kapasitet.

Gruppene som er inne til hovedopphold er ganske store, og når man i tillegg har rett på lang oppfølging over flere år, innebærer det at Stamina opererer med sprengt kapasitet og man står i konkurranse med hverandre for å få plass på oppfølgingsukene. Mange faller derfor fra oppfølgingen og står igjen med et tilbud som er langt dårligere enn hva som ble forespeilet, og har i tillegg bundet seg til i fem år før kirurgi kan vurderes som alternativt valg igjen. Dette er ikke greit!

Her om dagen ble oppfølgingsuker lagt ut som om det var konsertbilletter som skulle ut for salg. De ivrigste, mest informerte om bookingprosessen og mest datakyndige fikk sine ønskede uker. Resten fikk ikke plass, og må vente lenge før nye uker legges ut. Alle oppfølgingsplasser for perioden juli til oktober var booket før det hadde gått ti minutter! Synd for dem som var litt seint ute, hadde heng på PC eller ikke forsto hvordan man faktisk får plass i systemet!

Dette er for alvorlig til å behandles som et bein man kaster ut i en hundegård. Dypest sett er dette nå et tilbud som kun når de mest ressurssterke, og slik skal det ikke være. Det kan være at blant dem som ikke hadde flaks er folk som virkelig hadde behov for ei hard uke med hardtrening og justering av matmengde.
Stamina må revurdere sine rutiner og bidra til at man har en mer rettferdig fordeling av oppfølgingsukene. Stamina må også justere det slik at antall plasser står i forhold til behov og hva som forespeiles til interesserte fedmepasienter.
Det handler om støtte i tøffe prosesser. Faller støtten fra, krever det svært mye for å lykkes med å oppnå bedre helse og livskvalitet.

Noen av oss føler oss lurt til å ta et tilbud som er et stykke unna det som faktisk ble forespeilet da man sto i valget mellom operasjon og dette tilbudet.