Når fjernt blir kalt nært - Politireformen

Den såkalte "Nærpolitireformen" er det motsatte. Politiet er blitt fjernere. Det er allerede tid for å rette opp. For det blir bare verre ... reformen er basert på feil organisasjons-prinsipper.

Man skal være spesielt på vakt når politikernes språkbruk fordreier virkeligheten.

Når fjernt blir kalt nært ... og det allikevel er fjernt.


Under den pågående politireformen har vi fått ... "Nærpoliti".

Men det er motsatt ... de tidligere nære politifolkene er blitt fjernere.

Langt over hundre desentrale arbeidssteder for lensmenn og politi er blitt nedlagde.

Og ledelses- og fagansvar er blitt sentralisert.


Før var det lensmannskontor ... nå er det stort sett blitt bykontor.

Før var det Haugesund .... nå er det Stavanger.

Før var det Stavanger ... nå er det Oslo.


Og før var det desentral og allsidig kompetanse.

Nå er det sentralisert kompetanse i Politidirektoratet (POD).


Og hva er POD blitt?

Et sugerør for bevilgningene innen justisområdet.

Til sentraliserte prosjekter.

Og til et utrolig høyt antall utrolig høyt lønnede embetsmenn ... det noen ville kalle byråkrater.


Og hva er resultatet?

Alt for liten desentral kraft ... og lokalkunnskap ... til å drive politiarbeid der folk bor og hendelsene skjer.

Hadde bare forbryterne og forbrytelsene fulgt med fysisk inn til POD kunne dette gått bra ... men slik er jo ikke Norge befolket.

Og ... som er aktuelt i disse dager ... heller ikke kan de desentrale fysiske objektene politiet skal sikre flyttes inn til POD.Det verste er at denne organisatoriske endringsprosessen innen politiet hviler på diffuse prinsipper.

Ja, noen ville si på feil organisasjonsteori.

Innen arbeidslivet gjelder desentralt resultatansvar i kompetente og operative enheter, der man i en konsernmodell kan få spesialiststøtte fra sentrale staber.

Dette tilsvarer den organsisajonsformen politiet hadde ... tilstedeværelse desentralt og  med Kripos og andre spesialist- og støtte-enheter sentralt.

Det ER et behov for å bygge opp sentrale kompetanseenheter innen fremvoksende krimområder, som  internasjonal cyber- og datakriminalitet, og grenseoverskridende kriminalitet.

- Men dette kunne greit gjøres under den tidligere organsisasjonsmodellen.


Dagens modell kan beskrives med få ord slik:

- "Too many Chiefs and not enough Indians" !


Og dette forsterkes av lønnstrukturen:

Det er mye mer lukrativt i politiet å være leder enne å være etterforsker. 


Resultatet blir klarere og klarere:

- Flere henlagte saker  ... selv med kjente gjerningsmenn

- Flere uoppklarte saker ... ikke verd å etterforske

- Lenger tid før saker kommer for domstolene

- Og strafferabatter til forbrytere på grunn av dette


Slikt rokker ved grunnpilaren i et demokrati:

At politiet er effektivt og at man kan stole på at de gjør jobben sin.


Våre politikere må nå raskt ta pulsen på pasienten ... hurtig stille diagnose ... og ikke fortsette med dagens feilmedisinering.


Og når noe bærer galt avsted:  - Heldigvis er det aldri for sent å snu.Skudeneshavn 7. desember 2018


Jan Marton Jensen