Når et knivstikk i magen ikke er drapsforsøk

Oslo har et stort knivproblem.

Flere bærer kniver når de ferdes i byen, og flere er villige til å bruke dem. Av og til brukes kniven i forbindelse med et ran, noen ganger er det et oppgjør, andre episoder startet som en krangel. Kniven kommer frem sjokkerende raskt, og den hugger gjennom hud, muskler, blodårer og sener som om det var ingenting.

Som politi har jeg vært på utallige slike åsteder, en knivstikking hører nærmest nattevakten til. Jeg står der og ser på blodpølen på et fortau, en oppgang, i en butikk. Og så drar jeg opp til Ullevål sykehus og spør fornærmede hva som skjedde. Hvis han er heldig, er han stukket én gang, men de fleste har fått flere stikk.

Det er heldigvis få som dør av disse angrepene. Helsepersonell på Akutten er verdensledende når det gjelder traumebehandling, og avstanden er kort fra sentrum til sykehuset. Uten Ullevål, ville antall drap i Oslo økt kraftig.

Hvorfor er det da ikke mer fokus på problemet?

Jeg tror grunnen skyldes at de fleste angrepene skjer på østkanten i Oslo. Hadde folk stukket hverandre ned på Frogner et par ganger i uka, ville det kommet krav om tiltak.

Politiet er selv med på å bagatellisere disse sakene. Sunn fornuft tilsier at en person som stikker et annet menneske flere ganger i rygg eller mage, forsøker å drepe. Men vi legger til grunn at personen bare ville skade. Det kalles ikke forsøk på drap, men grov kroppsskade. Det medfører store forskjeller i straffeutmåling, men har også en signaleffekt. Alvorlighetsgraden senkes.

For politiets del er det enklere å velge det minste. Merkelappen forsøk på drap krever mye ressurser, og vekker oppsikt hvis sakene henlegges. Grov kroppsskade etterforskes i all hovedsak av én enkelt etterforsker. Hvis vedkommende ikke kommer noen vei, kan det legges vekk uten for mye oppmerksomhet.

Vi er nødt til å gjøre noe med knivene før problemet eskalerer ytterligere. Jo større aksept det blir for å stikke noen med kniv, jo større er sannsynligheten for at knivene byttes ut med pistoler.

Pistolene vil komme hvis vi fortsetter i dette sporet. Noen vil ønske å ha et overtak og føle seg trygge. Skal du vinne over en mann med kniv, trengs en mann med pistol.

Og da vil drapene følge. Selv ikke Ullevål sykehus kan redde oss når skuddene faller.