Myndighetene må ikke la seg forstyrre av russkravlingen

Vi trenger at myndighetene sikret gode tiltak for de rusavhengige.

Det er en stor kløft mellom rusfeltets realiteter og de debattinnleggene vi ofte leser.  Nylig skrev for eksempel Aksel Braanen Sterri at den varslede reformen til Bent Høie kun er ‘ett skritt på veien’ til legalisering av illegale rusmidler. For det første er det feil, og for det andre forstyrrer det arbeidet mot avkriminalisering. Det bidrar dessverre også til å ta oppmerksomhet fra viktige satsinger politikerne må gjøre på rusfeltet.

Det er fint at skareduserende tiltak får mye oppmerksomhet i mediene. For rusavhengige er en gruppe mennesker som fortjener at vi utvikler tjenester som er tilrettelagt deres utfordringer. Integrert ettervern og oppfølging etter endt behandling og soning i fengsel nevnes stadig vekk, og løsninger presenteres, men tiltakene mangler fortsatt. Folkehelseinstituttets nasjonale brukerundersøkelse fra 2015 viser at så mange som 7 av 10 ruspasienter ikke har god nok oppfølging etter behandling

Tallene på mennesker som slipper ut av fengsel uten noen form for oppfølging er også skyhøye. Folk dør etter behandling. Og folk dør etter soning. Derfor er avkriminalisering viktig. Men noen ganger får man et inntrykk av at legalisering av cannabis er viktigere enn å redusere dødelighet og sikre at folk får et godt liv gjennom å bygge ut gode ettervern. Og dette når man kan lese av alle landsmøtevedtakene at legalisering uansett er uaktuelt i denne stortingsperioden (9 stortingsmandater har posert på tampen i valgkampen med at de vil utrede legalisering av cannabis).

Personlig har jeg reagert litt på at det i facebook-diskusjoner har blitt galt å si at en har blitt rusfri og medikamentfri. Å være avholds er blitt et skjellsord.

Det skal ikke være slik at man skal unnskylde seg for å ha blitt rus- og medikamentfri. Jeg var en gang en av «de stakkars rusmisbrukerne» på Plata. Og i Skippergata. Jeg satte mitt første skudd bak strømboksen ved Børsen i gamle dager. Jeg levde i heroinhelvetet i 7 år, etter mange år med ganske utagerende festing, omgitt av ekstrem kriminalitet. Jeg har blitt skutt på, sett folk bli knivstukket, sett overdoser, satt overdoser og som mange kvinner i samme situasjon gjort ting jeg ikke er stolt av for å få penger til betale for stoffet, som var mitt fristed. Det burde ikke oppleves stigmatiserende for andre at jeg ønsker flere skal få oppleve gleden av å komme seg ut av det. Jeg erstolt av å være nykter etter 14 år som rusmisbruker.

EMCDDA estimerer at vi har 8400 sprøytemisbrukere i Norge. Tallet i seg selv er skremmende høyt. Men du trenger ikke bruke sprøyter for å ha et problematisk misbruk som går utover livskvalitet, selvfølelse, fungering i hverdagen, livstruende skader og et kortere liv. Legger vi til antall mennesker som lever det livet uten sprøyter ser det plutselig mye verre ut.

Å ta valget om å reise i behandling sitter langt inne for mange. Kvaliteten på rusbehandling i Norge er varierende. Vi har mye god rusbehandling, men vi har også institusjoner som skaper svingdørspasienter, som like gjerne kunne vært lagt ned.

Uansett hvilken behandling du mottar vil du en dag stå der med bagen i hånda, klar for å reise hjem.

Men hvor er hjem? Altfor ofte hører jeg om folk som blir sendt til hjemkommunen sin, som blir overrasket over at du er tilbake og ikke har noe tilbud klart. Hvor ender du? Kanskje på et hospits, eller annen type krisebolig?

Kanskje reiser du hjem i leiligheten din, om du er så heldig å ha en. Til stedet du er vant til å sitte og ruse deg. Har alle disse en aktivitet i hverdagen, i form av jobb, studier eller annet? Nei. En brøkdel har ikke mulighet på grunn av psykiske eller somatiske årsaker, det skal sies. Har du fått deg et nytt nettverk, et nettverk som hjelper deg med å holde deg rusfri i løpet av tiden du har vært i behandling?

Hvem som helst kan holde seg rusfri på institusjon, det er i samfunnet den virkelige jobben skjer. Det er i samfunnet vi får igjen selvfølelse, verdighet, mestring og tilhørighet. Vi trenger at politikerne legger til rette for at rusavhengige får denne muligheten som jeg en gang fikk.