#muslimskekvinnerforfred

Selv om islam og fred går hånd i hånd er det mange som sitter igjen med misforståelser om hva islam egentlig oppfordrer til. Kvinners rolle i islam er også oppfattet som kontroversiell og skaper ofte stor debatt rundt deres frihet og selvstendighet. Islam blir blant annet stemplet som voldelig, primitiv og kvinneundertrykkende. Men vi #muslimskekvinnerforfred fra Ahmadiyya Muslim Jama’at (AMJ) er her som et levende bevis på at islam er en fredelig religion, og at kvinner er essensielle for et bærekraftig fredelig samfunn.

Islam – fredens religion

I Koranen sier Gud følgende:

“Og skap ikke ufred på jorden, etter at den er brakt i en tilstand av fred og orden” (Koranen 7:57).

Der folk flest tror at islam oppfordrer til vold, motbeviser verset dette. Her ser vi tydelig at Gud oppfordrer oss til fred på jorden og pålegger oss et viktig ansvar for å holde roen på jord. Selv om verden i dag er mer fredelig enn noensinne, vitner vi økende underliggende urolighet i det globale samfunnet gjennom polarisering, rasisme, islamofobi og populismens marsj.

Selv om stereotypien er at muslimer splitter samfunnet og forhindrer integrering, samhold og fred, er sannheten det motsatte. Frykten for det ukjente skaper polarisering der kunnskap om islam egentlig hadde bidratt til samhold. Overhode for Ahmadiyya Muslim Jama’at (AMJ) har uttalt seg om vårt felles ansvar for å opprettholde fred i samfunnet:

“Vårt mål og objektiv bør minst være å etablere fred i enhver landsby og storby i hver eneste nasjon i hele verden”.

Det at islam er en voldelig og primitiv religion er ikke annet enn en misforståelse. Der ordet islam i seg selv betyr fred, kan religionen umulig oppfordre til krig og konflikt.

Tvert i mot promoterer religionen fred, og gir oss et enormt ansvar til å ta aktiv del i samfunnet for å oppbevare harmoni.

Kvinner nøkkel til fred

Videre er det nødvendig å huske at for å skape et fredelig og bærekraftig samfunn er det essensielt å betrakte kvinner som en viktig ressurs for å oppnå nettopp dette. Ofte anses islam for å ekskludere kvinner fra deltakelse i samfunnet. Men faktisk legger kvinner fundamentet for et fredelig samfunn, der fred uten kvinners bidrag hadde vært umulig. Derfor setter islam fokus på utdanning hos både menn og kvinner som en plikt for enhver muslim.

Der muslimske kvinner er forstått som fraværende i det moderne samfunnet, ser den religiøse spirituelle overhode for AMJ på kvinner som en ressurs for å fremme fred. Han uttaler seg om radikalisering og ser på kvinners utdanning som nøkkelen til å bekjempe spredning av radikalisering.

Det er viktig å anerkjenne at vi kvinner i AMJ er #muslimskekvinnerforfred som taler for en fredfull religion som ikke bare inkluderer kvinner i samfunnet, men også pålegger dem et reelt ansvar som samfunnsborgere.

Lajna Imai'llah Norge (Kvinneforeningen til Ahmadiyya Muslimsk trossamfunn)