Illustrasjonsfoto fra Det Mosaiske Trossamfund i Oslo. Denne uken meldte Aftenposten om en rapport om antisemittisme og muslimfiendtlighet.

Muslimer, antisemittisme og overskrifter

"Muslimer er mer negative til jøder enn resten av befolkningen", skriver Aftenposten. Hvorfor skriver de det?

Aftenposten publiserte tirsdag en artikkel om antisemittisme og muslimfiendtlighet i Norge, med en fordomsskapende og misvisende overskrift. Når artikkelen stort sett omhandler jøder og storsamfunnets holdninger til muslimer, har Aftenposten valgt følgende overskrift:" Muslimer er mer negative til jøder enn resten av befolkningen".

Artikkelen viser blant annet til en undersøkelse fra Holocaust-senteret i Oslo om nordmenns holdninger til jøder og muslimer, og muslimenes holdninger til jøder. Videre viser undersøkelsen at muslimfiendtligheten i Norge i dag har økt, der hvor hele 34 prosent av befolkningen har negative holdninger til muslimer. Hvorav 30 prosent er overbevist om at muslimer ønsker å ta over Europa. Undersøkelsen viser også at halvparten av befolkningen mener muslimhetsen er selvforskyldt. Det vil også si at muslimer i Norge i dag blir oftere diskriminert enn jødene .

Etter å ha lest denne artikkelen har jeg to spørsmål. 1) Hvorfor har Aftenposten valgt en misvisende overskrift? 2) Hvorfor lages det ingen handlingsplan mot islamofobi, slik det ble mot antisemittisme i 2011?

Aftenpostens valg av oversikt er misvisende og har skapt stor misnøye blant muslimer i Norge. Dette er først og fremst fordi vi føler slike fremstillinger av oss bidrar til mer islamofobi, og Aftenposten som Norges største avis er meget klar over dette. En slik oversikt er også problematisk av den grunn at den er for generaliserende og virker motsigende med selve artikkelen. Ut ifra overskriften kan en tro at alle muslimer er antisemittistiske, når det i realiteten er en svært liten andel av muslimer som er det. Denne andelen med muslimer er heller ikke vanlige oppegående muslimer, men eldre menn med lav utdanning. Det er også viktig å få med det faktum at selve spørsmålene i undersøkelsen var svært kontroversielle og det av den grunn har ført til lav deltakelse blant muslimer.

Holocaust-senteret mener likevel at denne undersøkelsen er representabel nok til tross for lav deltakelse og dårlig utvalg. Jeg mener dette ikke representabel nok og er enda en feil fremstilling av muslimer i mediene, da utvalgsstørrelsen verken er stor nok eller omfatter majoriteten av norske muslimer. For eksempel er unge norske muslimer i dag er mye mer opplyst om Israel-Palestina konflikten, og klarer å skille mellom israel-kritikk og antisemittisme. Likevel er det skuffende at Norges største avis er med å bidrar til islamofobien ved slike fremstillinger, samtidig som selve artikkelen omhandler en økt diskriminering av muslimer i Norge. Det virker også som om Aftenposten valg av overskrift var et forsøk på clickbait, der hvor ordet "muslim" bevisst er valgt i overskriften i en negativ kontekst.

Man skulle tro at Aftenpostens valg av overskrift er det eneste bekymringsverdige ved artikkelen. Det viser seg også at til tross for urovekkende tall om muslimfiendtlighet i Norge, er det få politikere som engasjerer seg i saken. Med dette mener jeg at det er få politikere så langt som verken har nevnt hvor mye islamofobien har økt i Norge, eller satt i gang en handlingsplan for å bekjempe det i like stor grad som vi gjorde i 2011 mot antisemittismen. Som en ung norsk muslim ser jeg på dette som svært ubehagelig og problematisk. For dersom myndighetene og storsamfunnet vender ryggen til muslimene i slike kritiske tider, vil muslimene miste tilliten til myndighetene. Det vil blant annet bidra med å forsterke segregeringen av muslimer i samfunnet. Jeg skulle ønske at spesielt integreringsministeren så på dette som en viktig sak å bekjempe, for eksempel ved å ta opp dette på sosiale medier i første omgang. I tillegg til at det ble satt i gang en effektiv og systematisk handlingsplan.

Slike inngrep vil kunne være med å styrke integreringen til en større grad, da muslimene vil få følelsen av trygghet og felleskap i samfunnet. Men dersom et slikt viktig tema ikke får nok oppmerksomhet fra myndighetene og politikere vil det dessverre også være med å signalisere at muslimfiendtlighet og muslimhets er akseptabelt. Dermed vil islamofobien øke enda mer. Til sist vil jeg også påpeke at det er like skummelt for meg i dag som ung muslim, som det var for jødiske Nora, å være åpen om identiteten min av frykt. Alt dette er tegn på hvilken retning vi er i samfunnet når det kommer til fellesskap og samarbeid. Det hjelper ikke å si at muslimene har skyld i dette selv, for det er igjen bare å ignorere eller ikke anerkjenne problemstillingen.