Musikken må løftes på nye måter

Komponistforeningen spør i en kronikk i Dagsavisen 9.juli «hvor er musikken NRK?»

 Det er inspirerende at NRKs kulturoppdrag engasjerer. Vi er avhengige av det engasjementet for hele tiden å gjøre en bedre jobb for publikum. Og denne kritikken forteller oss at vi kanskje ikke har lykkes godt nok med å fortelle om bredden i NRKs innhold, og hva vi ønsker å gi publikum gjennom dette.

Overordnet skal NRK bidra til å styrke demokratiet og til at folk skal forstå mer av seg selv, hverandre og samfunnet. I NRKs kulturoppdrag heter det at vi skal være en døråpner til kulturinnholdet. NRK har et bredt oppdrag og med kulturinnholdet skal vi nå både de spesielt interesserte og de generelt interesserte. I tillegg skal vi ha innhold for «alle» hvor vi gir godt kulturinnhold til et bredt lag av befolkningen. Dette oppdraget løser vi på ulike plattformer og flater, og vi anstrenger oss hver dag for å finne den beste miksen slik at innholdet når ut til publikumet det er ment for, og at de finner det og bruker det. Først da får innholdet verdi. Publikums bruk av medieinnhold endrer seg kontinuerlig og i raskt tempo, så vi bruker mye tid på analyser og brukerundersøkelser rundt dette, og prøver etter beste evne å utvikle oss i takt med endringen av publikums vaner.

Kritikken antyder at den beste måten NRK utfører sitt oppdrag på er om alt musikkinnhold er i radioflatene, og da særlig på NRK P2. Dette mener vi er feil. Publikum skal få en god kulturdekning uansett hvor de møter NRKs innhold.

NRK har tre spesialkanaler for musikk på radio (NRK Klassisk, NRK Folkemusikk og NRK Jazz). NRK Klassisk øker i oppslutning både med innholdet på hverdager og i helgene, noe som er et signal om at tilbudet faller i smak. Innholdet her er variert: fra hyggelig frokostselskap hver morgen med nyheter og klassisk musikk, til flere timer med hele verk hver eneste kveld og ukentlige operaoppsetninger fra store scener i verden. Det er også daglig dekning av norsk musikk i NRK P13, NRK P1 og NRK P3 og vi skal naturligvis fortsette å løfte ulike musikksjangere og deres utøvere på NRK P2.

Dekningen av musikk på radio legges med andre ord ikke ned når man endrer et enkeltprogram på en av kanalene. Den fortsetter i all hovedsak som før, og på NRK P2 løftes den inn i satsingen på kulturprogrammer som Kulturstripa og Studio 2, samt at den fortsetter i ulike spesialprogrammer som Folkemusikktimen, Jungeltelegrafen og Spillerom Søndag som hver uke tar for seg ny aktuell musikk. I disse flatene skal vi fortsette å sette musikken og kulturen i sammenheng, og bidra til å hjelpe lytterne til å oppdage, forstå og nyte bredden i all den fantastiske musikken som skapes.

Som Komponistforeningen presist skriver i sin kritikk, er ikke musikkinnholdet «bare noen smale greier som få vil ha». Nettopp derfor kan ikke NRK la en så viktig del av oppdraget bæres utelukkende av direkte-radio. Musikken må også løftes på nye måter i radio og på TV, og mer av musikkjournalistikken må møte publikum også digitalt. Vi må tilby innholdet flere steder, og i forskjellige former. Det er ikke enten eller.

På TV er Hovedscenen et viktig ukentlig tilbud med fantastiske konsertopplevelser fra inn og utland, og i tillegg sender vi utvalgte aktuelle konserter. Siden flere og flere strømmer TV-innhold fra NRK TV, har vi gjort en dreining på TV fra ukentlige aktuelle magasin-programmer til serier som går mer i dybden, og som derfor får lengre levetid i et valgbart univers. Eksempler på slike serier de siste årene har vært Nøkkelen til suksess, Punx- historien om norsk punk, Takin Ova- historien om norsk hiphop. Det neste året kommer det to nye serier på TV: Helvete- historien om norsk black metal og HAIK, en serie om de største norsk navnene innen pop-sjangeren.

NRK har også en massiv satsing på kulturinnhold på NRK.no. Hver eneste uke publiseres solide langlesinger fra kulturfeltet. Saker som «Når kunsten river huden av deg» og Birgitta er en av Norges beste solister er gode eksempler på at sceneopplevelser og musikk møter et stort og interessert publikum som NRK tidligere ikke har klart å nå på samme måte. Gjennom kulturstrømmen på nrk.no/kultur kan man abonnere på oppdateringer, anmeldelser og reportasjer på det feltet man er mest interessert i. Kulturavdelingen jobber for tiden også med å samle, styrke og presentere anmeldelsene fra NRK bedre, for på den måten å gi publikum bedre guiding i kulturuttrykk fra ulike sjangere. I tillegg har vi et større prosjekt i utvikling der den fantastiske musikkarven som NRK forvalter, skal presenteres samlet sammen med all livemusikken som skapes i våre flater hver eneste dag.

Nettopp fordi «Mange er faktisk interessert i det som enkelte litt ubetenksomt kaller smale uttrykk, som til sammen utgjør flertallet og bredden», må vi som har i oppdrag å dekke dette innholdet også gjøre vårt beste for å nå så mange som mulig av de mange interesserte. Faktum er at NRK treffer for få av dem i dag. Og det er derfor programtilbud og satsinger tilpasses for publikum. Kritikken etterspør en «ny kanalpolitikk, hvor minst én helhetlig kulturkanal på en seriøs måte kan reflektere og diskutere bredden av kunst- og kulturuttrykk, og trekke noen sammenhenger mellom disse». Dette kunne naturligvis være en måte å gjøre det på. Resultatet av en slik kanalstrategi ville sannsynligvis medføre at komponistforeningens medlemmer ville fått mindre eksponering av sine verker. NRK har gått i en annen retning, og mener at den beste måten å drive moderne allmennkringkasting er å lage tydelige kanaler hvor publikum finner det de søker lineært, selv om de må skifte kanal i ny og ne ut i fra hva de ønsker av innhold akkurat der og da. I tillegg satser vi mye på strømmetjenestene våre og mer og mer på podkast.

I en slik strategi er det essensielt å gjøre innholdet synlig og tydelig, og her ser vi at vi ikke har vært gode nok. Dette skal vi fortsette å jobbe med, og håper at innholdet vårt i årene fremover vil bli funnet, og at det også faller i smak.