Monica Ximena Bernal Sanchez

Opprop om familiegjenforening. Signer du også! Kort om sakens bakgrunn:

MONICA XIMENA BERNAL SANCHEZ 
http://www.opprop.net/la_monica_fa_familiegjenforening
Dette oppropet signerer jeg fordi jeg for lengst er lei av at den rasistiske banden som kaller seg "Fremskrittspartiet" forpester landet mitt og gjør livet surt for menneskene som lever i det. - Verden er for alle! Såpass lærte man allerede i barnehagen.

La Monica få familiegjenforening!
Kort om sakens bakgrunn:
Monica Ximena Bernal Sanchez er ei fantastisk jente fra Ecuador som har hatt flere oppholdstillatelser og visum til Norge siden 2005. 
Hun har blant annet jobbet 8 sesonger i Kristiansand Dyrepark, hvor hun har vist en arbeidsmoral som er sterkere enn hos de fleste man møter.
I 2013 ble Monica sammen med Thomas, og de to giftet seg i mai 2015. Nå venter de barn, og Monica har termin 28. august. 
Monica søkte om familiegjenforening med Thomas, men fikk avslag på dette av UDI 3. februar i år (2016). Saken har nå vært oppe til behandling i UNE som også har avslått søknaden om familiegjenforening. Denne beskjeden fikk Monica og Thomas 1. august. Frist for utreise av landet er satt til 22. august, altså bare seks dager før termin. Det bør her understrekes at høygravide kvinner ikke har lov til å fly. Årsaken til at Monica nektes familiegjenforening, er at Thomas tjente 18 000,- mindre enn underholdskravet. De hadde tidligere fått opplyst av UDI at begges intekt ville medregnes, og de lå da godt over underholdskravet. Nå har Monica også fått avslag i sin søknad om  oppholdstillatelse for å arbeide, så nå får hun heller ikke lov til å arbeide i Norge, noe hun har fått tillatelse til alle tidligere år som hun har søkt om dette. 
Det blir overflødig å understreke hvor tragisk denne situasjonen er for Monica og Thomas som nå burde få glede seg til å møte sitt første barn. Det som kanskje likevel trenger å understrekes er enkelte av de kyniske formuleringene man kan finne i UNEs vedtak. Her står det blant annet:

"Selv om det foreligger sterke menneskelige hensyn, må disse vurderes opp mot innvandringsregulerende hensyn" 

Ola Bog sitt bilde.


.