Mistillit mot Hauglie

Er det noen gang et mistillitsforslag virkelig kan sies å være på sin plass, er det denne gangen.

SVs stortingsgruppe har vedtatt å gå for mistillit mot arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H). Partiet begrunner det med alvoret i Nav-skandalen, konsekvensene for ofrene og at alarmen kunne og burde ha gått før. SV-leder Audun Lysbakken viser til at saken har fått store konsekvenser for livet til flere tusen mennesker.

Dette er den verste rettsskandalen i nyere norsk historie. Den ansvarlige statsråden må ta det politiske ansvaret.

Høringen i Stortingets kontrollkomité bekreftet at Arbeids- og sosialdepartementet på et forholdsvis tidlig tidspunkt fikk informasjon om at Navs praktisering av EUs trygdeforordning var gal. Likevel grep ikke statsråden inn. Hadde Riksadvokaten blitt varslet om feilen slik han burde ha blitt, hadde han grepet inn og stanset videre uriktig rettsforfølgelse.

Hovedansvaret for trygdeskandalen ligger hos Nav. Vi tar det for gitt at skandalen fører til at Nav etter dette får en ny ledelse. Det er ikke Stortingets jobb å sørge for det.

Les også: – Det er på hennes vakt er folk blitt fengslet

Stortinget må forholde seg til arbeids- og sosialminister Hauglie som er politisk ansvarlig for Nav. Statsråden hadde unngått et mistillitsforslag hvis hun hadde trukket seg frivillig. Det gjør hun ikke så lenge hun har statsminister Erna Solbergs tillit. Statsministeren gjentok i høringen fredag at Hauglie har hennes tillit.

Kontrollkomiteen fortsetter tirsdag behandlingen av Nav-skandalen. Vi regner med at Ap og Sp etter det slutter seg til SVs mistillitsforslag. Rødt har tidligere fremmet et mistillitsforslag mot statsråd Hauglie. Vi tar det for gitt at partiet også slutter seg til SVs forslag. Det er bra at MDG gjør det samme.

Opposisjonen bør stå sammen om kritikken av statsrådens elendige håndtering av saken. Er det noen gang et mistillitsforslag virkelig kan sies å være på sin plass, så er det denne gangen.

Stortinget er ikke ferdig med Nav-skandalen etter behandlingen av mistillitsforslaget. Det venter nye harde runder når granskningsutvalget kommer med sin rapport. Da bør vi også få svar på når feilen første gang oppsto.

Les også: «Jeg har sittet på fotballpub med eplemost og kjempet hardt mot chilinøttene på bardisken»