Merket det stend um mannen han stupa

Kjære Knut Arild Hareide. Jeg var full av politikerforakt, men du vekket mitt politiske engasjement.

Selv om du ikke lengre er #minpartileder vil du være min ledestjerne. 

For en fortsatt kamp for et likeverdsamfunn, fordi jeg som deg mener at alle mennesker er like mye verdt i kraft av sin eksistens og fortjener sosial rettferdighet. I dette mener jeg det kristendemokratiske grunnlaget er det mest vanntette.

Du har bygget bro mot venstre og høyre i norsk politikk, som en ekte sentrumspolitiker, det vil jeg også gjøre.

Du har skapt rom for uenighet og mangfold i Krf, det ønsker jeg å forsterke.

Du har vist integritet og standhaftighet på en måte som jeg vil etterligne.

Du har spilt det politiske spillet med rene kort og holdt dine løfter, det akter jeg å videreføre.

Du har gjort det mulig for meg, å kjempe for likeverd for alle mennesker uavhengig av seksuell legning. At jeg i full åpenhet kan få si at jeg er en Bekkevold-fan og en tidligere Åpen folkekirke forkjemper, og samtidig være en Krf-er.

Du har snakket til folket med et språk som har bidratt til at politikken når ut og skaper maktbalanse fordi flere har blitt engasjert. Du har vist dine verdier og holdninger i en praksis som vekker tillit, dette vil jeg også etterstrebe.

Du har mobilisert unge Krfu-ere som har grepet det kristendemokratiske verdigrunnlaget, det vil jeg også blir husket for.

Du har markert deg når Erna og Siv ikke irettesatte ytterliggående Frp-ere, jeg vil også være en slik vaktbikkje. 

Som forfatter, Per Sivle, har skrevet: «Merket det stend, um mannen han stupa». Du har plantet et merke. Du har tapt, men har ikke stupt. Du har plantet et vitalt tre som vil vokse framover.

Jeg vil være med å skape et nytt Krf. Sammen med deg og våre nye og gamle medlemmer som ikke vil gi opp.

Hilsen Kristin