Svevestøv kan blant annet føre til økt hoste, bronkitt og forverrret astma, ifølge Miljøstatus i Norge. FOTO: FREDRIK BJERKNES

Mer bilkø, kork og kaos med MDG

En uke før jul var det mange som skvatt da NRK meldte at bygging av nye E18 måtte utsettes i kanskje to år. MDG tok det som en seier og jublet, heldigvis for tidlig.

 I løpet av våren vil Stortinget vedta en egen bompengeproposisjon om E18, og arbeidet fortsetter som planlagt.

I juni 2016 ble seks lokalpolitikere fra Oslo og Akershus enige om Oslopakke 3 og om at hele E18 skulle bygges mellom Lysaker og Asker. Lan Marie Berg fra MDG var en av dem. Det hadde vært harde forhandlinger før avtalen ble undertegnet og på et tidspunkt mente hun at 80 kroner i bomringen i rushtiden var for lite. Høyres representanter forhandlet takstene ned, men det er ingen tvil om at MDG bidro til at de ble høyere enn de ellers ville vært. At MDG ønsker høyere bomtakster enn de fleste andre partiene er en ærlig sak, og byråd Berg har sagt til TV 2 at hun mener dagens takster i bomringen er for lave.

Helt siden Oslopakke 3-avtalen ble undertegnet har byrådspartiene gjort alt de har kunnet for å løpe fra enigheten. I hvert fall om de punktene de selv ikke er begeistret for. Røatunnelen er et eksempel, E6 Manglerudprosjektet et annet. Under overskriften «MDG sier fortsatt nei til E18» i Dagsavisen fortsetter leder i Frogner MDG å argumentere som om partiet aldri har undertegnet på at hele E18 skal bygges.

Når bompengepartiet MDG nå i tillegg uttrykker sympati med bilistene i Oslo-området og er bekymret for fremtidige «bompengesjokk» på E18 bør bilalarmen gå. MDG er ikke imot bompenger på E18. De er mot bompenger fordi pengene skal gå til å betale ned veien. De planlagte nye bomstasjonene på E18 vil ikke tas i bruk før etter at nye veistrekninger står ferdig bygget. Sagt på en annen måte; om ny E18 ikke bygges blir det heller ingen bompenger å betale. Statens Vegvesen regner med at trafikken inn og ut av Oslo vil øke med 12 prosent om E18 ikke bygges. Bompenger betyr mindre trafikk. Det kjørte 4,2 millioner færre biler gjennom bomringen i 2018 enn i 2017. Byrådet hevder ny E18 med nye bommer vil føre til mer kø, kork og kaos i Oslo. Det er omvendt. Nei til E18 betyr ja til mer kø, kork og kaos.