Mental Helse

Seminarpoesi

SEMINARPOESI


Mitt navn er Ola Bog. Jeg har vært gjest

på seminar i Asker. Lærdomsfest!

Det kjentes verken mentalt eller galt men riktig.

For dét vi brukte tida til er viktig.


Blant Hegnars utstilling av dyre biler.

Der er et møte satt. Jeg ser vi smiler.

Men hvem som var tilstede. Hun og ham.

Her må vi ta til følge vårt program.


For åpenheten skal man velge sjøl.

Den kommer ikke rekende på fjøl.

Og så står sommeren for alle dører.

God sommer! dere sjelens ingeniører ..

Ola Bog, Mental Helse Oslo
http://www.mentalhelse.no/

Ola Bog sitt bilde..