Mens vi venter på Sylvi

Knut Arild Hareide må bare håpe at Sylvi Listhaug kommer med sin bok før 2. november.

Utfallet av KrFs 2. november-møte er på ingen måte gitt. Når katta nå er ute av sekken, og det er avklart at avstemmingen er et være eller ikke-være for Knut Arild Hareide som partileder, øker spenningsnivået ytterligere.

 

For hovedpersonen i dette dramaet må det være ulidelig spennende. Selv om han har mottatt haugevis av støtteerklæringer, er ikke det ensbetydende med at han får flertall på landsmøtet. Lørdagens møte i Rogaland KrF ble en nesestyver for partilederen. Én av tre delegater ville støtte Hareide, men da det kom til avstemming om hvem som skulle representere fylkespartiet på landsmøtet, viste det seg at bare én av 16 delegater gir tilslutning til Hareides linje.

Annen i ellevte: Erna kjemper ikke for det ufødte liv, men sitt politiske liv

Kobbelet av samfunnsdebattanter som kommenterer Knut Arild Hareides retningsvalg, vokser for hver dag. At aktive politikere vil si sin mening, er som forventet. Sterke følelser er også mobilisert hos dem som har gått ut av den aktive politikken. Kåre Willoch og Kristin Clemet er tross alt saklige, selv om de ikke er nådige mot Hareide og hans støttespillere.

 

Det Hareide tjener aller mest på, er at folk som Trygve Hegnar griper til Judas-bildet og ytrer seg så sterkt. Her kan vi ha mer i vente. Det er flere enn Knut Arild Hareide som har skrevet bok de siste månedene. Sylvi Listhaug gir ut sin på Kagge Forlag, og den skal være ventet i slutten av oktober. Hareide kan nå bare håpe at Siv Jensen ikke får overtalt Sylvi Listhaug til å vente med lanseringen til etter 2. november.

Arne Strand: KrF vil endre det politiske landskapet

Listhaugs bok har fått tittelen «der andre tier». Kjenner vi Listhaug rett, vil det være klar og utvetydig tale også om en av hennes hovedmotstandere i politikken. Så mange klinsjer har det vært mellom Listhaug og Hareide, at det vil være rart om disse oppgjørene forbigås i stillhet i Listhaugs bok. Det vil bidra til ytterligere polarisering, og Hareide kan komme til å tjene på det.

 

Sett fra Hareides ståsted, er regien nærmest perfekt. Talen han holdt for sentralstyret 28. september var først og fremst rettet mot Fremskrittspartiet, og i spesiell grad mot den retorikken Sylvi Listhaug har tatt i bruk de siste årene. Det var et oppgjør med den norske varianten av populismen, og det var blitt noe veldig personlig for han. Man kunne ane at han var redd for historiens dom: at han ved et avgjørende veiskille hadde valgt feil. Nå var det blitt hans lodd å sette en stopper for Frps maktfundament. Hareide ville ikke være den KrF-lederen som hadde ført folket sitt vilt.

 

Viderefører Sylvi Listhaug sin politiske retorikk i boken, vil det for mange i KrF være en påminnelse om hvor djupt disse tunge feidene stikker. Også de høyreorienterte KrF-politikere vil måtte tenke seg om. Sier partiet nei til Hareides linje, vil det indirekte være en sterk støtte til Frp og Sylvi Listhaug.

 

Det var oppgjøret med populismen som var det viktigste i Hareides tale. At dette druknet i en diskusjon langs den tradisjonelle høyre-venstre aksen i norsk politikk, er ikke overraskende. Men vi kan være sikre på at Hareide om vel en uke kommer til å minne sine partifeller om hva som er det grunnleggende problemet for KrF. Å gå til sengs med sin fremste ideologiske motpart, er ingen god politisk øvelse.