Med ulv skal ulv fordrives

Den upartiske og meget objektive forsker, Petter Wabakken, overbrakte de siste resultater fra forskningen til statsråd Helgesen på en parkeringsplass i Hamar i vår.

Der dokumenterte han at Helgesens beslutning om å avvise vedtaket i rovviltnemndene om felling av ulv i ulvesonen, var korrekt dersom hensikten var å minske skadene på utmarksbeitet utenfor sonen. For de tallene en hadde på det tidspunkt, kunne tolkes slik at norske ungulver gikk østover og de svenske vestover. Materialet var kanskje ikke så stort, det er så, men Bergenskonferansen av forskere,som i 1993 drøftet implementeringen av Rio-konvensjonen på nasjonalt nivå, slo fast at det er i overensstemmelse med en føre var-holdning å offentliggjøre foreløpige resultater for å hindre miljøskader.

I etterkant har nå den statsfinansierte organisasjon Naturvernforbundet fulgt opp med å invitere til en saklig debatt over temaet "Hvordan leve med ulv", basert på denne nye erkjennelsen av hvor faren mot norsk utmarksbeite kommer fra. Da legger en til grunn at desto flere revir en kan opprette i ulvesonen, jo sterkere buffer får en mot invasjonen fra øst. Det er toner som kan gi gjenlyd langt inn i Hedmark Høyre.
Foreløpige resultater skal en ikke kimse av. I 1992, da vi ennå knapt hadde noe revir i Norge, opplyste forskeren at ulven ikke hadde sau i sommerdietten. Det gjorde sin nytte den gang, selv om en senere hen - i likhet med Peer Gynt - har kommet til andre resultater.
Og med vondt skal vondt fordrives