MDG tar feil om Norwegian

Det er riktig at Norwegian sørger for at nordmenn har råd til å reise til «syden», men vel så viktig er det at selskapet sørger for kritisk infrastruktur og verdiskaping i Norge.

I en debattartikkel i Dagsavisen torsdag, skriver MDGs gruppeleder i Oslo at myndighetene bør gi «krisepakke til bussen, ikke sydenferien». 

Det er helt legitimt å mene at luftfarten – som eneste bransje – bør klare seg gjennom denne krisen uten støtte, men premisset i innlegget er feil.

Les innlegget: Mens Norwegian får krisepakke, står kollektivtransporten i storbyene våre i fare for å knele

Det er riktig at Norwegian sørger for at nordmenn har råd til å reise til «syden», men vel så viktig er det at selskapet sørger for kritisk infrastruktur og verdiskaping i Norge.

Norwegian hadde før koronakrisen inntraff 40 fly basert i Norge, som primært betjente innenriksruter i Norge, ruter mellom de skandinaviske hovedstedene og andre destinasjoner i Europa.

I 2019 transporterte Norwegian 5,7 millioner mennesker på innenriksnettet som strekker seg fra Kristiansand i sør til Svalbard nord, og sørget dermed for å opprettholde kritisk infrastruktur i vårt langstrakte land der vi er avhengige av luftfarten for å få samfunnet til å gå rundt. 

I 2019 bidro utenlandske reisende med oss til en meromsetning i norsk næringsliv på 18 milliarder kroner, noe som skaper grunnlag for 24 000 arbeidsplasser i hele landet, ikke minst i Oslo som de fleste utenlandske turister besøker før de legger ut på sin Norgesturne. Vi har også hovedkontor i Norge, har rundt 2400 ansatte i Norge og er børsnotert i Oslo.  

MDG mener også at regjeringen ikke bør gi noen «krisepakke» til et selskap som «det er lite som tyder på det er mulig å redde stumpene av».

Norske myndigheter tilbyr lånegarantier til flyselskapene. Det betyr at vi selv må skaffe lån fra kommersielle aktører, mens staten stiller som «garantist».

Det stemmer at Norwegian har hatt noen tøffe år som følge av en rekke uforutsette hendelser utenfor vår kontroll. Før dette inntraff, leverte vi positive resultater i en årrekke. Som følge av redusert vekst og flere egne kostnadsreduserende tiltak var vi på vei mot lønnsomhet igjen i 2020 – men så kom koronaviruset og lammet all luftfart verden over. Sommeren 2020 lå an til å bli den beste i selskapets historie.

Det er også viktig å huske på at Norwegian har Nordens mest moderne og miljøvennlige flyflåte. Selskapet har investert milliarder av kroner i den nyeste og mest utslippsvennlige teknologien som finnes på markedet. Det har blant annet bidratt til å redusere utslippene per passasjer med 33 prosent siden 2009. For alle som er opptatt av miljø og omstilling bør det være verdt å ta med seg.