Manko på trøndera i regjæringa

Det er alarm

MANKO PÅ TRØNDERA I REGJÆRINGA
Det er alarm. Bjarne Arnstein, finn fram klippekortet og kontakt VeBla

Æ kjøre EU, den strakast vei'n
Det e æ som ligg i Ernas armer no
EU, æ må itj bli for sein
Æ må hjølp di herran høyrefolkan nooo

.