MANDAG: Konfiskerte medisinsk utstyr

Hele verden vet at Gazas overfylte hospitaler sårt trenger medisinsk utstyr.

Vi hadde med oss 114 bokser med medisinsk utstyr til Gaza på den norske båten «Kårstein» og den svenske «Freedom», som ble bordet av den israelske marinen 29. juli og 4. august. Freedom Flotilla Coalition, der Ship To Gaza er med og over 1000 folk fra hele verden har bedt israelske ambassader og utenriksdepartement i mange land om å levere boksene dit de skal.

Hele verden vet at Gazas overfylte hospitaler sårt trenger medisinsk utstyr. Israelske snikskyttere fortsetter å drepe og såre hundrevis av palestinere nesten hver uke. Siden frihetsmarsjen på Gaza startet 30. mars, har ifølge PCHR (Palestinsk Senter for Menneskerettigheter) israelske soldater drept 130 palestinere, deriblant 23 barn og tre handikappede. Hele 6729 mennesker har blitt skadet av kuler, inkludert 1140 barn.

ShiptoGaza Norge ber UD overholde internasjonale lover og sende de 114 boksene med medisinsk utstyr til Gazas hospitaler. Vi trodde nasjonen Norge som deler ut fredsprisen, var interessert i å gi verden beskjed om at det er spesielt viktig for oss å overholde internasjonale lover om krig og fred. Derfor benytter jeg anledningen til å minne den norske regjering om disse viktige bestemmelsene. Jeg tar for gitt at UD er enig i at det hersker nesten kontinuerlige krigsliknende tilstander mellom Israel og Gaza.

Artikkel 23 i Geneve-konvensjonen IV fra 1949 sier at alle skal tillate fri flyt av medisinsk utstyr som sykehus trenger for å beskytte sivile under krig, selv om mottakerne er motstandere i striden. I tillegg, vil jeg inkludere paragraf 104 fra San Remo-manualen om internasjonal lov i forbindelse med væpna strid (12 juni 1994). En skal tillate undersøkelser om medisinsk utstyr er sendt til sivilbefolkningen. Videre, punkt 2 i kommentaren til regel 2.3.10: «Alle objekter som sivile er avhengige av for å overleve skal beskyttes, spesielt medisiner». Det betyr at fienden ikke har tillatelse til å ødelegge eller stjele medisiner.

Hvordan skal vi forvente at land som USA og Israel skal respektere internasjonale lover, hvis ikke fredsnasjonen Norge gjør det?