Må halvere oljebruken

Skrevet av Gaute Eiterjord, leder i Natur og Ungdom, og Truls Gulowsen, leder i Greenpeace Norge. Det er mulig å unngå de farligste klimaendringene, men det krever en gigantisk omlegging, og de neste 10 årene er avgjørende. Til tross for over 30 år med klimapolitikk, er verken verden eller Norge i nærheten av rett kurs.

Det slår FN fast i sin nyeste klimarapport. Men hva betyr den nye kunnskapen for Norge? Kan vi fortsette å lete, finne og utvinne olje og gass når verdens klimagassutslipp må halveres allerede innen 2030? Det korte svaret på det siste spørsmålet er et tydelig nei. Diskusjonen står om hvor raskt fossil energi må fases ut for at vi skal unngå de farligste klimaendringene, ikke hvor mye lenger nord regjeringen skal lete etter mer olje.


På stø kurs mot klimakrise

Verden er allerede 1 grad varmere nå enn på førindustriell tid, og vi er på rask kurs mot ytterligere en halv grads oppvarming. Om vi ikke handler raskt, vil vi bryte 1,5-gradersgrensen en gang mellom 2030 og 2052. Det vil kunne bety destabilisering av grønlandsisen og Antarktis, at 90 prosent av verdens tropiske korallrev forsvinner, og store problemer for hav og mennesker verden over.


Gjennomgangen av klimaforskningen slår fast at konsekvensene av 2 graders oppvarming er enda farligere enn tidligere antatt, og at skillet mellom 1,5 grad og 2 grader dermed er større enn vi tidligere har trodd. Derfor må vi gjøre alt vi kan for å komme nærmere 1,5 enn 2 graders oppvarming.


Klimarapporten forteller ikke bare om hva som skjer om vi ikke når klimamålene som ble satt i Parisavtalen, men også hva som må til for å nå dem. I den over 1000 sider lange rapporten presenteres hele 90 scenarioer for hvordan vi kan nå klimamålene. Felles for de aller fleste scenarioene er en svært rask utfasing av fossile energikilder.


Det er fullt mulig å nå målene

Den oppdaterte forskningen gir håp og tegner opp flere måter å redusere den globale oppvarmingen til 1,5 grader. Men det er ikke lett og krever at det handles raskt. Low Energy Demand Scenario (LED), utviklet av forskerne på det Internasjonale Instituttet for anvendt systemanalyse i Østerrike (IIASA), også omtalt som P1 scenariet i klimarapporten er blant få fremtidsscenarioer i rapporten som tar oss til 1,5 grader uten å ta i bruk karbonfangst og -lagring og andre umodne teknologier vi fortsatt ikke vet om vil fungere i stor skala.


Forskerne tegner i LED-scenarioet opp en bane hvor verden de neste 10 årene må gjennomgå en rask omstilling fra fossile til fornybare energikilder. Kull er verst og må reduseres med minst ⅔ innen 2030 og videre ned mot null i 2050. Olje- og gassforbruket må også raskt nedover.  Oljeforbruket må ned med minst 37 prosent, og gass med minst 13 prosent innen 2030. Samme nedadgående trend må fortsette frem mot 2050.

Endringene vil først og fremst drives av nye forbruksvaner innen transport og oppvarming, ifølge forskerne. Men fallet i etterspørselen vil være like reell uavhengig om det er ved produksjon eller forbruk utfasingen drives. Tar vi alvoret i det forskerne sier om konsekvensene av å ikke nå klimamålene, bør vi uansett gjøre begge deler: Både gjennomføre produksjonskutt, og gjøre tiltak for å redusere forbruket av fossil energi.


Når vi vet at bruken av olje og gass må reduseres kraftig allerede frem mot 2030 for å nå klimamålene, vedder regjeringen mot at klimapolitikken lykkes når de legger opp til fortsatt storstilt oljeutvinning, spesielt i nye områder i Barentshavet, i mange tiår fremover. Oljefeltene som nå diskuteres kan fortsette å produsere helt frem mot 2070, altså lenge etter at norsk olje og gass må fases ut av verdens energimarkeder. Flere millioner i neste års statsbudsjett til oljeleting nord i Barentshavet viser at regjeringen, til tross for den nye kunnskapen fra klimaforskerne, holder stø kurs i oljepolitikken.


Vi kan ikke fortsette å koke kloden

Norge har en unik mulighet til å bidra i klimakampen. Årlig eksporterer Norge olje og gass tilsvarende 500 millioner tonn CO2, ti ganger mer enn hele Norges årlige nasjonale utslipp. Om Norge lar være å lete etter mer olje, kan vi spare klimaet for store mengder klimagasser. Dette støttes av flere studier som viser at redusert produksjon også fører til redusert etterspørsel. Som et rikt og kunnskapsrikt land har vi muligheten til å gjøre noe virkelig bra. New Zealand har allerede stoppet tildeling av nye olje og gass lisenser av hensyn til klimaet. Norge bør gjøre det samme. Men enn så lenge, bidrar norsk olje til å koke kloden.

Vi må handle nå om vi skal unngå en dominoeffekt av ukontrollerte utslipp, hvor klimaeffekter som smelting av tundra og oppvarming av verdenshavene gjør det umulig å stoppe oppvarmingen. Handler vi raskt nok, og løfter i flokk som Jonas Gahr Støre skriver på NRK Ytring, kan vi også rekke å omstille vårt eget samfunn, der gode klimajobber raskest mulig erstatter dagens oljejobber.