Lytt til lærerne

En svært alvorlig situasjon er i ferd med å utvikle seg til en dyp, skolepolitisk krise.

Lærerstreiken har nå vart i over to uker. I går varslet arbeidstakerne en ny opptrapping. Blir det ikke en løsning på konflikten, vil nesten 9.000 lærere være i streik fra neste uke av. En svært alvorlig situasjon er i ferd med å utvikle seg til en dyp, skolepolitisk krise.

Konflikten har kjørt seg helt fast. Arbeidsgiverne i KS nekter å gi seg på kravet om at lærerne skal ha mer bundet arbeidstid på selve undervisningsstedet. Lærerne står like steilt på at en ytterligere innstramming av reglene for tilstedeværelse ikke kan aksepteres. KS mener de har kommet lærerne i møte ved å redusere kravene. Lærernes svar er at KS ikke gir noe ved å redusere et krav.

Da Utdanningsforbundet og de andre organisasjonene som organiserer lærerne godtok meglingsforslaget om mer bunden arbeidstid før sommeren, ble resultatet et sviende nederlag i uravstemningen. Dette må KS ta inn over seg. Organisasjonen må forstå at motparten ikke har noe å gå på når det gjelder kravet om tilstedeværelse. Diskusjonen må legges død, i alle fall inntil tilliten mellom partene er gjenopprettet. Det kommer til å ta tid. Selv om arbeidstid er det tilsynelatende hovedtemaet for konflikten, handler den i vel så stor grad om andre og minst like viktige temaer. Lærerne gir uttrykk for stor frustrasjon over byråkrati, rapportering og stivbeint styring. Konflikten som nå raser har gjort vondt verre. Tillitsmangel er blitt tillitskrise. Det er dette grunnleggende problemet som må løses, men det arbeidet kan ikke partene ta skikkelig fatt på før streiken er over.

KS og lærerorganisasjonene har mange felles interesser. Både kommunene og Utdanningsforbundet vil det beste for norsk skole. Regjeringen sier den vil satse på lærerne. Et felles utspill fra partene rettet mot utdanningsministeren, der klare krav om hvilke bidrag fra staten som kan sukre pillen nok til at KS oppgir sine krav, vil være et viktig første steg på veien til den store oppgaven som venter: Byggingen av en tillitsbasert skole der profesjonene anerkjennes og tas på alvor.