Lykke til, Jens!

Aps leder er rett mann på rett plass. Jens Stoltenberg har som statsminister vist et brennende engasjement for internasjonalt klimaarbeid.

Lille julaften ble Jens Stoltenberg utnevnt av FNs generalsekretær som den ene av to spesialutsendinger for klima. Den andre er Ghanas tidligere president John Kufuor. Stoltenberg har fått en viktig og prestisjetung jobb. Han skal i månedene framover få fortgang på de internasjonale klimaforhandlingene som de siste årene har stått bom stille. Målet er å få på plass en bred internasjonal klimaavtale i 2015.

Aps leder er rett mann på rett plass. Stoltenberg har som statsminister vist et brennende engasjement for internasjonalt klimaarbeid. Han har deltatt på samtlige klimatoppmøter og han kjenner derfor godt det politiske miljøet rundt disse møtene. Som statsminister ble Stoltenberg også godt kjent med flere av verdens toneangivende statsledere. Jens Stoltenberg har stor sans for kompromisser i politikken. Det er en helt avgjørende forutsetning for å nå resultater i internasjonal politikk.

Som statsminister hadde Stoltenberg klimaoppdrag for FN. Han ledet en finansieringsgruppe under klimaforhandlingene, som blant annet konkluderte med at de rike landene ikke kunne ta regningen for alle klimatiltak i den fattige verden. Deler av regningen bør betales gjennom markedsbaserte ordninger som kvotehandel. Ikke alle deler Stoltenbergs tro på handel med kvoter for å få ned utslippene av CO2. Men det er liten tvil om at systemet vil virke positivt hvis landene blir enige om å utvikle det videre og å gjøre det effektivt.

Stoltenberg har ikke vært en klimapolitisk foregangsmann på hjemmebane. Det har vært et stort sprik mellom det Jens Stoltenberg har stått for ute i verden og det han har gjort her hjemme. La oss tro at spriket blir borte når han nå går for fullt inn i klimaarbeidet for FN. Lykke til!