LO må bøye seg for Høyesterett

LO tapte sak om en særlig fortrinnsrett til lossing og lasting av skip for egne medlemmer i Høyesterett i fjor, men har hittil ikke villet bøye seg for Høyesteretts dom. Det kan undergrave LOs arbeid mot et useriøst arbeidsliv

1. Høyesteretts plenumsdom

Den 16.12.16 fant Høyesterett i plenum at den ca. 100 år gamle særrettigheten, fortrinnsrett til lossing og lasting av skip til fordel for medlemmer av Norsk Transportarbeiderforbund i LO, var i strid med norsk lov om etableringsfrihet i næringslivet (EØS-avtalen art 31). Likevel nekter LO å endre sine to tariffavtaler som har slik fortrinnsrett, med den følge at fortrinnsretten fortsatt praktiseres[i] i strid med norsk lov. At LO her ikke følger Høyesterett og norsk lov undergraver LOs viktige arbeid mot et useriøst arbeidsliv og sosial dumping. Når LO ikke vil bøye seg for norsk lov og Høyesteretts dom, hvorfor skal da andre gjøre det? Venstre har akkurat tatt saken opp med regjeringen, men regjeringen viser bare tilbake til "partene i arbeidslivet.[ii]"

2. Den problematiske gjenytelsen til LO i 1974

I 1974 ratifiserte Trygve Brattelis regjering ILO-konvensjon 137, som fastsetter fortrinnsrett for registrerte havnearbeidere, og sementerte dermed gamle LO-tariffavtaler, som ga en liten gruppe arbeidstakere eksklusive rettigheter som ingen andre har. Dette var en ren gjenytelse til LO, som har gjort norske havner mindre effektiv i lange tider, og stengt andre fagforeninger ute. Det er svært få andre land i ILO som har ratifisert denne tilbakeskuende konvensjonen, bare 24 av 187 land. Norge er i dårlig selskap med bl.a. Russland, Cuba og Afghanistan. Bedriftsforbundet, som jeg har bistått, har krevd at Norge går ut av ILO-konvensjon 137, men står foreløpig sørgelig alene om dette kravet.

3. Støre må ikke gi fortrinnsretten tilbake til LO

Jonas Gahr Støre gikk ut og beklaget dommen i Høyesterett[iii] og ble beskyldt av professor II og advokat Jan Fougner[iv] for å blande seg borti Høyesteretts arbeid og hindre iverksettelsen av dommen. Støre har også gitt signaler om å avdempe virkningene av Høyesteretts dom overfor LO.[v] Han bør imidlertid ikke gjenta feilen fra 1974 og gi LO særrettigheter på bekostning av andre. Norge trenger gode og effektive havner, hvor alle kan slippe til, ikke bare medlemmene i Norsk Transportarbeiderforbund. Støre bør isteden oppfordre LO til å følge norsk lov og dommen fra Høyesterett. Deretter kan en eventuell Støre-regjering arbeide tett sammen med LO i kampen mot et useriøst arbeidsliv og sosial dumping. Men da må LO først gå foran som et godt eksempel og bøye seg for Høyesterett dom og norsk lov. Det gjør ikke LO nå og det er et veldig uheldig signal til andre i arbeidslivet.