Likestillingsombudet overser psykiske helseutfordringer

Når vil LIkestillings- og diskrimineringsombudet reagere når mediene stadig stigmatiserer folk med psykiske funksjonshindringer ?

LIKESTILLINGS- OG DISKRIMINERINGSOMBUDET OVERSER PSYKISKE HELSEUTFORDRINGER

Når vil Likestillings- og diskrimineringsombudet - LDO reagere når mediene stadig stigmatiserer folk med psykiske funksjonshindringer ?

Likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik vil klage VG inn for PFU (Pressens faglige utvalg) etter stigmatiserende uttalelse på lederplass i VG 12. mai om årets Melodi Grand Prix vinner. Uttalelsen er : «Den skjeggete dame vant melodi Grand Prix. Utfordrere neste år er kjempeapen fra Borneo og den syngende kamel».

Mediene som stadig ensidig fremstiller psykisk syke som farlige og tikkende bomber forsterker samfunnets utstøtningsmekanismer og gir næring til fordommer mot grupper som til alle tider har slitt med å bli likestilt i samfunnet. Ingen reaksjoner og kommentarer fra LDO som vi forventer er de diskrimineringsutsattes vaktbikkje.
I mange boligområder er det ofte blitt satt i gang protestaksjoner fra naboene mot bygging av boliger for folk med rusrelaterte og psykiske lidelser i nærmiljøet. Da dette skjedde i Oslo i 2013 kontaktet jeg LDO. men LDO valgte å forholde seg i taushet.

Dette oppfatter jeg som forskjellsbehandling da LDO skal være en pådriver i likestillingsarbeidet for ALLE diskrimineringsutsatte grupper i Norge. Usynliggjøring og forskjellsbehandling er diskriminering og maktutøvelse.

Jeg henstiller til alle interesseorganisasjonene og brukere i psykisk helsevern om å oppfordre LDO til å inkludere folk med psykiske funksjonshemninger i likestillingsarbeidet.

Gunn Pound

Leder Mental Helse Stovner